We willen in dialoog gaan met het onderwijs, over wat voor jongeren belangrijk is. En waar het soms botst. We gebruiken kunst als hefboom en hiervoor zijn we op zoek naar verhalen over culturen die botsen in de schoolomgeving.

  • Wanneer botste jij op een cultuurverschil in je eigen klas of schoolomgeving?
  • Wat betekent cultuurbotsing voor jou?  
  • Heb je zelf al een cultuurbotsing meegemaakt of gezien?
  • Hoe ging je ermee om en hoe reageerde je omgeving? 

Vertel ons jouw verhaal. Wij gaan er dan creatief mee aan het werk.

Hoe?

In mei en juni verzamelen we zoveel mogelijk verhalen.

Vanaf juli tot oktober werkt een team van jongeren een selectie verhalen verder uit tot een artistiek product. Ze krijgen hiervoor begeleiding van creatieve coaches. Dat artistiek product kan een beeldverhaal zijn, een podcast, een podiumvoorstelling… .
Wat het precies wordt bepalen de jongeren samen met de coaches.

In november presenteren we de uitgewerkte verhalen aan het onderwijs, om samen met hen in gesprek te gaan over de thema’s die de verhalen aankaarten.

Meer info

Dit project is een samenwerking tussen Waka Waka Genaration, De BRON, YAYA YABA LEKI AGENCY, RADAR en Erfgoedcel Mechelen.

Geboortedatum *
Als het team mijn verhaal selecteert, *
Ik heb nood om hierover te kunnen praten. (We organiseren kleine veilige praatgroepjes voor jongeren. Zeker welkom.) *
Wil je graag nog meer bijdragen aan het project?