De curiosamarkt is een markt voor verkoop van tweedehandsgoederen. Verkoop van voedingsmiddelen wordt niet toegelaten.

Voorwaarden

De standplaatsen moeten ingenomen worden tussen 8.00 en 9.00 uur. Voor het in- en uitladen mogen de voertuigen nooit op het plateau staan. Alle voertuigen dienen om 9.00 uur op een reglementaire plaats geparkeerd te worden. De verkoop eindigt om 15.00 uur. Het marktgebied moet volledig ontruimd zijn om 16.00 uur. 

Tot deze markt worden zowel privépersonen als handelaars toegelaten.

1. Privépersonen: personen die niet in het bezit zijn van een ambulante handelskaart, op voorwaarde dat zij voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 7 van het koninklijk besluit van 17 juni 2000 dat stelt: "Occasionele verkopen van goederen die de verkoper toebehoren, bedoeld in artikel 5,1° van de wet zijn niet onderworpen aan de bepalingen van de wet op voorwaarde dat:

  • ze betrekking hebben op goederen die de verkoper toebehoren, die deze laatste niet aangekocht , gefabriceerd of geproduceerd heeft met het oog op de verkoop en dat ze plaatsvinden in het kader van het normaal beheer van een privaat vermogen;
  • wanneer ze plaatshebben in het kader van een manifestatie die verscheidene niet-professionele verkopers verenigt, de manifestatie wordt georganiseerd of toegestaan door de gemeente van de plaats waar ze doorgaat."

2. Handelaars: Personen die niet voldoen aan de hierboven opgesomde voorwaarden moeten in het bezit zijn van een ambulante handelskaart. Beiden kunnen deelnemen maar moeten strikt gescheiden opgesteld worden.

De plaatsen worden ingenomen te beginnen op het plateau van de Veemarkt. Wanneer dit volzet is, kan er uitgebreid worden naar de kant van de huizen (kant Rik Woutersstraat). De standplaats heeft een maximum diepte van 3m, een minimum lengte van 2m en een maximum lengte van 5m.

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen de markt niet of elders te laten doorgaan ingevolge:

  • werken aan openbare of private gebouwen;
  • werken van openbaar nut;
  • bij speciale gelegenheden.

Plaats:

- aantal meters op de Veemarkt - plateau: 130m

- aantal meters op de Veemarkt - kant huizen (kant Rik Woutersstraat): 90m

Het college van burgemeester en schepenen kan bijkomende pleinen en straten aanduiden.

Dag: elke 2e zondag van juni, juli, augustus en september 2018.

  • 10 juni
  • 8 juli
  • 12 augustus
  • 9 september

Uur: 8.00 – 15.00

Bedrag

Per standplaats van 2x3m wordt 6,00 euro aangerekend. Elke extra begonnen meter kost 3,00 euro.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.