Gepubliceerd op:
21
februari
2021

Zondag 21 februari is het Internationale Dag van de Moedertaal: een dag die in het teken staat van taalkundige en culturele diversiteit.

Dat is iets wat onze organisatie graag in de kijker wil zetten. In Mechelen wonen mensen met 138 verschillende nationaliteiten. 32% van de Mechelaars heeft buitenlandse roots. Ook de werknemers van Stad Mechelen zijn heel divers, we zijn met meer dan 1000 collega’s die samen 50 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om die diversiteit in de kijker te zetten begroeten 8 collega’s uit verschillende diensten jou hartelijk in hun eigen moedertaal.

Wat is meertaligheid

Individuen zijn meertalig als ze meerdere talen begrijpen en spreken. In die zin is iedereen meertalig, want iedereen komt in verschillende situaties (thuis, buurt, school, werk, vrije tijd…) terecht waar men zich uitdrukt in verschillende talen of variëteiten van talen. Meertaligheid gaat dus ook over dialecten, tussentaal, chattaal, lichaamstaal, gebarentaal, mengvormen van talen,… . Tijdens haar/zijn leven ontwikkelt iedereen zo zijn eigen taalrepertoire.

Gelijkwaardigheid van talen

Jammer genoeg krijgen niet alle opgebouwde taalrepertoires dezelfde status. Kinderen moeten zich op school bedienen van een heel specifieke schooltaal. Die verschilt voor sommige kinderen sterk van de taal die ze thuis dagelijks gebruiken en waarmee ze vaak een sterkere emotionele band hebben.

West-Europese talen, zoals Frans, Engels of Duits, krijgen vaker een hogere status toegekend terwijl andere talen gediscrimineerd of zelfs geweerd worden. Nochtans zijn taalkundigen het erover eens dat alle talen gelijkwaardig zijn. Geen enkele taal rijker, beter of mooier dan de andere.

De Internationale Dag van de Moedertaal benadrukt deze gelijkwaardigheid van talen. Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan