In de Dageraadstraat, net buiten de Mechelse ring, ligt de site van de voormalige brandweerkazerne.

De stad Mechelen kocht in 1946 de meubelfabriek "La Ligna” aan. Vijf jaar later werd de fabriek, die al in 1927 gebouwd werd, omgevormd tot de kazerne van de Mechelse brandweer. Eind 2019 verhuisde het korps naar de nieuwe kazerne van post Nekker, een nieuw complex in de Plattebeekstraat waar ook de stedelijke uitvoeringsdiensten onderdak vonden.

Tijdelijke invulling door Mest vzw

In afwachting van een definitieve invulling heeft Mest vzw de oude gebouwen voor 2 jaar in gebruik genomen. Mest neemt het tijdelijk beheer op zich en stelt het voor een korte periode ter beschikking van (startende) ondernemers. Ze creëren hiermee ruimte voor ambachtslieden en sociale initiatieven. Tegelijk behoeden ze het gebouw voor verval.

Op zoek naar een definitieve invulling

Ondertussen gaat de stad verder op zoek naar een nieuwe bestemming voor de site.

Dankzij de grote ruimtes in het gebouw, het beschikbare buitenterrein en de ligging vlakbij het centrum beschikt de site over een enorm potentieel.

Momenteel zijn er gesprekken lopende met kringloopwinkel Ecoso om hun winkel en kantoren van Mechelen-Noord naar de kazerne te verhuizen.

Het voorstel van Ecoso zal in de loop van 2020 verder onderzocht worden op haalbaarheid.

Daarnaast is het nog steeds de wens van de stad om in combinatie met de nieuwe bestemming een groene zone en een parking voor de buurt te realiseren.