Gepubliceerd op:
12
oktober
2020

Eén deelauto vervangt acht parkeerplaatsen. In de Voocht- en de Bleekstraat test BOS+ twee weken lang wat ze met acht parkeerplaatsen kunnen doen. Resultaat: de straat kreeg er in één klap 20 bomen, varens, hulst en taxus bij.

‘Verover de ruimte!’ Met die slogan geeft BOS+ tussen 10 en 25 oktober acht parkeerplaatsen in Mechelen een groene inkleding. Mechelen telt in totaal 3.898 parkeerplaatsen in de binnenstad, samen goed voor ongeveer zes voetbalvelden, waarvan er 55 in de Voocht- en de Bleekstraat liggen. Bomen, planten en voldoende zitbankjes maken van acht van deze parkeerplaatsen tijdelijk een aangename plek om te vertoeven. Met deze actie wil BOS+ meer ruimte creëren voor groen in de buurt en neemt ze deel aan de actie ‘Verover de Ruimte!’, een uitloper van de Week van de Mobiliteit. Zo wil BOS+ bewustwording creëren rond de ruimtelijke impact van wagens. De actie geniet de volle steun van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu (JNM) en sluit daarmee ook aan bij alle inspanningen rond duurzame mobiliteit die de Stad Mechelen onderneemt. 

Minder auto’s, meer groen; van koning auto naar koning boom

BOS+ plant varens, hulst, taxus en maar liefst twintig extra bomen, waaronder beuk, haagbeuk, veldesdoorn, winterlinde en witte elzen op een plaats waar normaal acht wagens zouden staan. Extra zitbankjes maken het een aangename plaats om te vertoeven. De actie zal twee weken duren en nadien krijgen de bomen op een andere locatie een permanente plaats.

Bomen en groen zorgen voor een rijke biodiversiteit, verminderen luchtvervuiling en verkoelen de omgeving in warme periodes. Alsof dat niet genoeg is, krijgen de kinderen van de twee nabijgelegen scholen door deze vergroening een gezonde dosis dagelijks groen. Daarnaast bevordert deze actie ook duurzame mobiliteit aangezien een groene schoolomgeving kinderen en ouders stimuleert om vaker te voet of met de fiets naar school te gaan.

Autodelen

“Verover de Ruimte” wil aantonen dat autodelen de perfecte manier is om een straatbeeld met minder wagens te creëren. In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije ruimte beperkt en auto’s slokken dit schaarse goed op. In Vlaanderen zijn er meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen, dat is méér dan er Vlamingen zijn, zo bleek uit het eerste Ruimterapport van Vlaanderen.

Minder auto’s betekent dus meer vrije ruimte, méér groen, méér rust- en ontspanningsmogelijkheden en méér ontmoeting. Autodelen, waarbij meerdere mensen na elkaar dezelfde wagen gebruiken, blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privéwagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggegeven aan voetgangers en buurtbewoners en zorgt zo voor een omvorming naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen opnieuw aantrekkelijke alternatieven worden. Autodelers gaan bovendien rationeler om met autogebruik en rijden gemiddeld minder kilometers, wat ook onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede komt. Autodelen verlaagt de financiële drempel voor autogebruik en draagt op die manier bij tot mobiliteit voor iedereen.

Delen is … voor iedereen

De Stad Mechelen investeert bijna 1,9 miljoen euro in deelmobiliteit. Binnen het speerpunt mobiliteit is deelmobiliteit dan ook één van de kernambities. De campagne ‘Delen is voor iedereen’ ondersteunt die ambitie om tot 7000 deelautogebruikers, 500 deelfietsen en 200 deelsteps te gaan. De focus op het grote aanbod en de vele voordelen van deelmobiliteit overtuigen de Mechelaar dat delen gemakkelijk, goedkoop, sociaal en duurzaam is. We stimuleren Mechelaars actief om vaker de fiets te nemen, de auto aan de kant te laten staan, of hem te delen. De ruimte kan dan “veroverd” worden door kwalitatievere invullingen zoals zit- en speelelementen tussen bomen en bloemenperken.

Alle info: www.delenisvooriedereen.be.

Delen is voor iedereen