Vlakbij het Zennegat vinden we een merkwaardig valleigebied. Een landschap waarin zich drie natuurgebieden bevinden: het Thiebroekbos, Den Battelaer en de Oude Dijlearm. Het gebied is gelegen ten westen van de wijk Battel en is ingeklemd tussen de Zenne, de Leuvense Vaart en de Gentsesteenweg.

Den Battelaer

Het landschap is cultuurhistorisch gezien zeer waardevol. Eeuwenlang werden de weilanden (vloeibeemden) hier gecontroleerd bevloeid met rivierwater. De sloten, sluizen en dijken zijn daar de stille getuigen van. Die vochtige weilanden werden gebruikt voor de productie van gras en hooi. Veel van de voormalige weilanden tussen de Zenne en de Vaart werden echter opgeplant met populieren, waardoor het aspect van een vloeibeemdenlandschap grotendeels verloren is gegaan. De voorbije jaren zorgden de stad Mechelen en Natuurpunt voor een ommekeer, waardoor herstel van het oorspronkelijke landschap mogelijk werd.

Den Battelaer (33 ha groot) is in beheer door Natuurpunt.

Thiebroekbos

Thiebroekbos maakt deel uit van het beschermd landschap Zennegat-Battenbroek en is gelegen tussen de Gentsesteenweg, de Leuvense Vaart en achter de voetbalvelden van SK Heffen.

Het gebied Thiebroek is ontstaan na de 19de eeuw. Door regelmatige indijkingen werd de loop van de Zenne geleidelijk verschoven naar haar huidige bedding. Tussen de ingedijkte Zenne en de Leuvense vaart werden gronden drooggelegd. Ze werden tot na WO I gebruikt als vloeibeemden en hooiweiden. Op sommige plaatsen is het vroegere bevloeiingssysteem met greppels en sluizen nog aanwezig. In de eerste helft van de 20ste eeuw werden de meeste van de beemden aangeplant met populieren. Het 14 ha grote bos zelf is echter niet 'nat' maar is eigenlijk een opgehoogd stort. In de jaren 1930-1950 werd een deel van het Thiebroek (het huidige bos) opgehoogd met 'schipmest' afkomstig van de stad Antwerpen, aangevoerd per boot. Na 1930 werden bovenop het huisvuil populieren aangeplant. In de loop van de jaren werden verschillende populieraanplantingen gekapt en vervangen door gemengd loofhout. Daarom is het bos nog een vrij jong bos.

Voor het beheer van het bos (14 ha groot) werd een beheerplan opgemaakt en wordt er samengewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos.