Het opzet van De Warmste Week verloopt dit jaar iets anders dan je voorgaande jaren gewend was. Dit jaar kies je namelijk niet langer zelf een goed doel uit, maar gaat je ingezamelde geld naar het DWW Fonds. Het geld uit dat DWW Fonds wordt gebruikt om in 2022 projecten te realiseren rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Hoe dat in zijn werk gaat, lees je op de website van De Warmste Week.

Deze 12 Mechelse projecten werden geselecteerd:


Kies Kleur tegen Pesten vzw - Iedereen is anders en da's oké!

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wil in 2022 - met als startpunt de 'Vlaamse Week tegen Pesten' van 18 tot 25 februari 2022 - inzetten op allerlei initiatieven om 'Identity Based Bullying' (pestgedrag op basis van religie, etniciteit, seksuele oriëntatie...) te bestrijden en te voorkomen. Met de steun van De Warmste Week wil het netwerk de jaarwerking 'een jaar lang tegen pesten' verder ontwikkelen en zich volop toespitsen op deze toenemende vorm van (online) pestgedrag.


Circusatelier Circolito vzw - Let's Circ-US!

"Ontdekken wie je bent en waar je in uitblinkt, is een stevige zoektocht”, merken ze bij Circolito op. “Door circus te doen, groei je als persoon. Dankzij kleine en grote succeservaringen krijg je meer zelfvertrouwen, zelfkennis en doorzettingsvermogen. Wij willen onze circusaanpak naar mensen brengen voor wie dit extra belangrijk is. Met een volle circuskoffer gaan we aan de slag. Circus is ontspanning, circus is verbinden met jezelf en anderen, circus is voor iedereen. Let’s circ-US!”


Emmaüs vzw - Back-2-Nature

Back-2-Nature  is een project dat kadert binnen de 'adventure therapie'. Daarbij focust vzw Emmaüs specifiek op jongvolwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid. “Concreet ondernemen we meerdaagse therapeutische staptochten. Tijdens die tochten komen we in beweging en op adem in het midden van de natuur. Onderweg staan we ook af en toe stil: bij wie je bent, wat je wilt en wat je kan. Het doel hierbij is om verbinding te vinden met jezelf, de groep en de natuur.”


vzw Willekom - Toneelvoorstelling ‘Ik ben wie ik ben’

Ik ben wie ik ben. Ik ben mezelf. Ik ben niet volmaakt. Ik weet wat ik wil. Soms luid, soms stil, met al mijn dromen. Ik ben uniek! Via een theatervoorstelling willen de bewoners van vzw Willekom zich uiten op hun manier. Tonen wat ze kunnen, waar ze van dromen terwijl ze in interactie gaan met het publiek. “De bewoners vroegen al een tijdje om samen met hen een toneelvoorstelling te maken. Wij zagen in De Warmste Week het startschot om hun dromen waar te maken.”


Sint-Pietersschool Mechelen - Oefenkansen Nederlands 

In de multiculturele Sint-Pietersschool (onderdeel van KOMO-vzw) merken ze dat veel ouders onvoldoende Nederlands begrijpen. En daar willen ze iets aan doen. “Voor de ontwikkeling van kinderen is het van groot belang dat ouders hun kinderen kunnen ondersteunen in de taal van de school. Moeders staan daarbij centraal. We merken dat moeders zéér moeilijk naar officiële cursussen Nederlands gaan, maar wel naar de school komen. Daarom organiseren we wekelijks taallessen op vrijdagvoormiddag. Dat biedt ons een dubbele kans: moeders leren Nederlands én ze krijgen een band met de school.”


vzw Kadee - Buddywerking 

vzw Kadee organiseert vakantiekampen voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Voor de deelnemers is het steeds een hele verademing om een weekje op avontuur te gaan en te kunnen spelen. “Maar we merkten dat een aantal deelnemers meer nodig heeft dan alleen een leuke week in de vakantie. Ze missen een netwerk dat hen mee ondersteunt om zich volledig te ontplooien tot de fantastische jongeren die ze zijn. Met onze buddywerking willen we hen daarbij helpen.”


Sjarabang vzw - Voorstelling ‘The Normalisers’

‘The Normalisers’ is een sensibiliserende voorstelling door mensen met een beperking. Het stuk creëert verbinding en bevordert inclusief samenleven. In 'The Normalisers' brengen 10 mensen met een beperking onze ideeën over wat normaal is aan het wankelen. In een sterk inclusieverhaal krijgen ze een stem en de ruimte om uit te drukken hoe ze de wereld ervaren. Ze worden ingezet in hun kracht en niet in hun beperking. Wanneer de acteurs met hun voorstelling de wereld intrekken, gaan ze in dialoog. Ze leren het brede publiek en leerlingen het belang van inclusie kennen. Verschil mag en moet er zijn, want dat maakt samenleven interessant.


Mechelse jeugdbewegingen - Wees jezelf op kamp

Verschillende Mechelse jeugdbewegingen slaan de handen in elkaar: KSA Mechelen, Thila Coloma, Chiro XL, Chiro Muizen, JNM en Bazart. “Ons uiteindelijke doel is om meer kinderen en jongeren met een migratieachtergrond mee te nemen op onze zomerkampen. We willen van onze werking een plaats maken waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Dit doen we door samenwerking over de koepels heen en door onze krachten te bundelen tijdens verschillende initiatieven doorheen het jaar.”


De Lage Drempel vzw - Leef je uit de kunst !

Vzw De Lage Drempel wil actieve kunstbeleving stimuleren voor ca. 25 mensen in armoede. Dit doet de organisatie via actieve participatie gedurende 4 maanden aan workshops in diverse kunstdisciplines (fotografie/ theater/ beweging/ grafiek/schilderen). Tijdens die workshops construeren de deelnemers hun levensverhaal en zo tonen ze hun eigenheid. Elke discipline wordt gesuperviseerd door een professionele kunstenaar. Het eindpunt is telkens een toonmoment in april / sept / nov ( expo, performance, ...).


Pasform vzw - Inleefparcours voor mensen met een verstandelijke beperking

Pasform vzw is er voor mensen met een verstandelijke beperking. “Samen met hen creëren wij een inleefparcours met ervaringsgerichte opdrachten. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten ondervinden hoe het is om te leven met een verstandelijke beperking en waar de grootste uitdagingen in de samenleving liggen. Door die ervaring en kennis op te doen, verwachten wij dat er meer begrip groeit. Hoe meer begrip je ervaart, hoe meer je jezelf kan zijn. Samen creëren wij een duurzame en daadkrachtige inclusie.”


Welcome in Mechelen vzw - netwerkmomenten voor nieuwkomers

Welcome in Mechelen organiseert netwerkmomenten voor nieuwkomers. Daar krijgen zij de kans om zich te informeren over maatschappelijke, culturele en economische onderwerpen. Ze kunnen er netwerken met organisaties en Mechelse vrijwilligers en kunnen gericht vragen stellen over wat hen bezig houdt. Dat zijn bijvoorbeeld vragen over wonen, werken, administratie, belastingen, onderwijs, gezondheid... Alle communicatie verloopt in het Nederlands. Zo oefenen de deelnemers indirect ook hun Nederlands.


verb(l)ind vzw - Dichters van wacht, Mechelen omarmt je

Kunnen zijn wie je bent. Niet telkens worden gereduceerd tot een beperking waarmee je moet leven. Dat is wat verb(l)ind vzw met 'Dichters van wacht, Mechelen omarmt je' wil betekenen voor mensen met een visuele beperking. Dat doen ze door hen te betrekken en deel te laten uitmaken van 'Dichters van wacht'. Dat is een gratis poëzielijn die voor het eerst gelanceerd werd in volle lockdown. “Het werd een overrompelend succes en we willen  dit initiatief, gedragen door vrijwilligers, opnieuw leven inblazen."


Klavier - Rolstoeltoegankelijk belevingspad 

De klanten van Klavier (vzw Emmaüs) en andere personen met een beperking proeven graag van de natuur op domein 't Zwart Goor (Merksplas). Om hen ten volle te laten genieten van de rust en de natuur, werken we in verschillende fases een belevingspad uit. Langs dit pad vind je verschillende tussenstops en opdrachten rond het thema ’de natuur’. Een belangrijk onderdeel van dit project is de aanleg van rolstoeltoegankelijke paden dwars door het bos. Zo kan iedereen het belevingspad ontdekken en beleven.


De volledige lijst met de geselecteerde projecten die steun gaan krijgen via het DWW fonds van De Warmste Week, vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.