Ooit blusten de Mechelaars de maan, nu doen ze er alles aan om het vuur van De Warmste Week aan te wakkeren. Kunnen zijn wie je bent, dat ligt hen immers nauw aan het hart. Van 18 tot en met 23 december zetten verschillende Mechelse Vlammendragers daarom om 17u de Sint-Romboutstoren in lichterlaaie. En wij zetten hen graag in de schijnwerpers.


Zaterdag 18.12

De leerkrachten van de Ursulinen Mechelen

Kunnen zijn wie je bent, is het allerbelangrijkste op school

Bij Ursulinen Mechelen mag én kan elk kind zichzelf zijn. “Elk kind is anders. Dat weet iedereen. In onze school proberen we de kinderen op een persoonlijke manier te benaderen, met aandacht voor de eigenheid en de talenten van elk kind. Het allerbelangrijkste is niet wat we kinderen leren op school, maar dat we een veilige omgeving creëren waar kinderen zich goed in hun vel mogen, durven en kunnen voelen. Dan komt dat leren vanzelf wel.”

De warmste initiatieven

De school maakte al verschillende spelkoffers voor kleuters en test regelmatig nieuwe klasschikkingen uit. Zo willen ze de kinderen blijven stimuleren en uitdagen om creatief te spelen. In de lagere school is er ook een stilteklas voor leerlingen die tijdens de middagpauze af en toe nood hebben aan rust.  

Dat de Ursulinen een warm nest is voor elk kind, merk je ook aan de acties die de school samen met de kinderen en hun ouders opgezet heeft. “We zamelden geld in met een solidariteitstocht waar de heel school aan deelnam, de kleuterschool hield een warme kunstenmarkt met zelfgemaakte kunstwerkjes en met de warmste boekenmarkt verkochten de kinderen hun gelezen boeken aan spotprijsjes voor het goede doel.” Hartverwarmend. 


Zondag 19.12

Camila Ladron De Guevara - oud-kinderburgemeester van Mechelen

De kinderraad in Mechelen is er om elk kind een stem en een gezicht te geven.

Camila, de kinderburgemeester van 2020, weet dat het niet voor iedereen zo gemakkelijk is om te kunnen zijn wie je bent. "Ik ben blij dat ik mezelf kan zijn. Dat ik Camila ben, met een eigen mening en met mijn goede en slechte kantjes. Dat anderen me zo accepteren. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn. Dat je dat kan laten zien aan de buitenwereld en dat je er trots op kan zijn." Ze is dan ook heel blij met het thema 'kunnen zijn wie je bent'.

Mechelen Kleurt

Het thema van de Warmste Week was ook in de Mechelse kinderraad heel belangrijk. Zo werd er al gesproken over racisme en representatie tijdens de kinderraden. Het was voor de leden van de kinderraad belangrijk dat alle kinderen zich goed kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Één van de ideeën die hieruit voortkwam, was Mechelen Kleurt. "Dit idee heeft de stad verder uitgewerkt. De Mechelse scholen kregen kleurpotloden met alle soorten huidskleuren. Dit is belangrijk voor kinderen met een andere huidskleur. Zo weten ze dat niet iedereen dezelfde huidskleur moet hebben en dat het gaat om wie je van binnen bent." 

Het project 'Iedereen kleurt' vestigt de aandacht op racisme, stereotypering en representatie. Het is belangrijk voor je eigen identiteit als je jezelf kan weergeven exact zoals je bent. 

Een open geest behouden, is belangrijk volgens Camila. "Beoordeel mensen niet op hun uiterlijk, maar wel op hun innerlijk." Een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn, zonder bang te zijn wat anderen ervan zullen denken, dat is haar droom. Het thema van de Warmste Week is alvast een stap in de goede richting. En zolang we er nog niet helemaal zijn heeft Camila deze bemoedigende woorden: "Laat je niet ontmoedigen als iemand anders slechte commentaar op je geeft of je niet aanvaardt zoals je bent. Blijf jezelf!"

Meer info over het project


Maandag 20.12

Groepsleiding Scouts Thila Coloma

We willen iedereen de kans geven om een echte scoutservaring te beleven

Keer op deze winterdag in gedachten even mee terug naar een warme zomeravond eerder dit jaar. Toen werd op het kamp van de Mechelse scoutsgroep Thila Coloma de enige totem van het jaar uitgedeeld: Bengaal. “Die totem ging naar één van onze Tictak’ers, een lid van Thila Coloma Tak Akabe (Anders Kan Best). Deze tak richt zich specifiek op kinderen en jongeren met een beperking”, vertellen Wim Volkaert en Lotte Rens van de groepsleiding. “Ook al was Bengaal afgelopen zomer de enige die een totem kreeg, toch zette iedereen zich de hele dag lang volledig in voor dit moment. Toen de totem uiteindelijk aan het kampvuur werd uitgereikt, omringd door 500 scoutsleden, kregen we allemaal een warm gevoel. Het was engagement, verbondenheid en inclusiviteit ten top. Om nooit te vergeten!”

Thila Coloma zet zich ook de rest van het jaar hard in om ervoor te zorgen dat niemand uit de boot valt. “We willen iedereen de kans geven om een echte scoutservaring te beleven. Daarom proberen we zoveel mogelijk sociale drempels weg te nemen. Dat doen we met onze Tictak-werking, maar ook door bijvoorbeeld het lid- en kampgeld te verminderen voor wie het thuis minder breed heeft. Daarnaast werken we ook met bonusplaatsen, zodat moeilijk bereikbare doelgroepen nog kunnen aansluiten bij onze scoutsgroep, ook als de andere plekken al volzet zijn.”

Al die kleine en grote ingrepen maken een enorm verschil voor kinderen en jongeren. “Daardoor kunnen ze zich niet alleen uitleven op zondagnamiddag, maar ook hun sociale vaardigheden verbeteren. Bovendien kan een scoutsgroep ook dienstdoen als sociaal vangnet als het even wat minder gaat. Zo zorgen we mee voor de toekomst van een heleboel kinderen en jongeren.”


Dinsdag 21.12

Ali al Ani - vrijwilliger voor Welcome in Mechelen

"Richt je op de positieve verhalen. En blijf lachen! Alles komt goed."

Welcome in Mechelen helpt nieuwkomers een ‘thuis’ te vinden in Mechelen. Want dat zijn wij: warm én inclusief. In onze Stad maakt het niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, waarin je gelooft of waarom je gevlucht bent. Hier kan je zijn wie je bent.

Nieuwkomers krijgen hulp op maat van Welcome in Mechelen. Het team gaat op zoek naar wat de nieuwkomers precies nodig hebben. Zo helpen ze met de taal, de zoektocht naar een job of vrijwilligerswerk. En ook om sociale contacten te leggen.

Ali kwam ooit zelf als nieuwkomer aan in Mechelen. “De weg naar België was zwaar. De taal is een uitdaging. Maar ik doe wat moet om mijn doelen te bereiken.” Ali werkt als vrijwilliger bij Welcome in Mechelen en bij Steunpunt Asiel en Migratie. En ook bij Radar Mechelen en de bib Het Predikheren slaat hij de handen uit de mouwen. “Ik voel me echt thuis in Mechelen. Ik kan hier helemaal mezelf zijn, gewoon Ali. Ik woon hier, ik zet me in als vrijwilliger voor de samenleving. Ik houd van kunst, natuur, cultuur, planten en koken.”

Ali focust het liefst op die zaken waarin we overeen komen. Niet waarin we verschillen. Dat proberen ze ook bij Welcome in Mechelen. Ze brengen positieve verhalen en tonen deze op sociale media. Het is belangrijk om te tonen dat we in essentie allemaal gelijk zijn. Volgens Ali is het erg simpel: “Wees jezelf, toon je ware gevoelens, stel je hart open en glimlach.”

Bij Welcome in Mechelen zijn er veel vrijwilligers. Zij worden buddy van een nieuwkomer of komen naar het praatcafé. Een gezellig moment voor een leuke babbel met een lekkere tas koffie erbij. Ideaal ook om de taal te leren.

Welcome in Mechelen helpt ook mee zoeken naar duurzame oplossingen, zoals wonen. De zoektocht naar een geschikte woning is moeilijk en er zijn heel wat schrijnende situaties. Daarom gaat de organisatie partnerschappen aan om structureel veranderingen teweeg te brengen. Dat helpt om te komen tot goede oplossingen.

Ali kent als geen ander de moeilijkheden waar je voorstaat als nieuwkomer. “Met steun van familie en vrienden, en met veel doorzettingsvermogen kom je er wel. Ik ben trots op waar ik nu sta én de weg die ik heb afgelegd.”

Ali en Welcome in Mechelen zien de toekomst dan ook positief tegemoet. “Als we de warmte die we voelen na een samenkomst met Welcome in Mechelen in de ganse samenleving kunnen uitdragen. Dan zijn we geslaagd.”


Woensdag 22.12

Coördinatoren en vrijwilligers inloophuis dementie en Europees project MONUMENT

“Het is belangrijk te doen wat nog kan, zonder rare blikken”

Doe ik wel normaal? Het is een vraag die je je liever niet hoeft te stellen, zo weet ook Philippe. Als persoon met jongdementie wil hij dan ook graag doen wat hij nog kan doen, zonder rare blikken. “Als ik op de fiets zit of op het voetbalveld achter een bal aan ga, vergeet ik bijvoorbeeld dat ik een mentale beperking heb”, vertelt hij. “Tijdens dat sporten, en ook bij andere sociale contacten, is het bovendien belangrijk om tussen mensen te zijn die mijn aandoening niet hebben. Mijn werk als vrijwilliger in het woonzorgcentrum geeft me daarom meer zelfvertrouwen. Ik word er als volwaardig beschouwd.”

Om ervoor te zorgen dat personen met dementie overal in Mechelen kunnen zijn wie ze zijn, is er onder meer ‘t moNUment inloophuis dementie. “We creëren een veilige omgeving voor personen met dementie en hun mantelzorgers”, legt coördinator Hilde De Weerdt uit. “We organiseren ook verschillende evenementen, waarbij we vertrekken vanuit hun verhaal, hun sterktes en wat ze nog wel kunnen.” Kamala Leemans, lokale coördinator van het Europees project MONUMENT, vult aan: “Zo blijven personen met dementie deel uitmaken van de maatschappij, waardoor hun ziekte op de achtergrond komt. Samen met andere organisaties en stadsdiensten maken we zo van Mechelen een dementie-inclusieve omgeving.”

Zo hopen de coördinatoren en vrijwilligers van ’t moNUment ook het taboe rond dementie de wereld uit te helpen. “Daar kan iedereen een steentje toe bijdragen. Door begrip te tonen, te luisteren en vooral geen oordeel te vellen. Vergeet dementie, onthoud de mens”, besluit Kamala Leemans.


Donderdag 23.12

Medewerkers en kunstenaars van Sjarabang vzw

“Onze droom is dat iedereen deel kan uitmaken van een warme, open maatschappij”

Mensen met een beperking laten groeien als mens. Zo kan je nog het beste omschrijven wat Sjarabang vzw al jarenlang in Mechelen realiseert. “Dat doen we op een creatieve manier en in verschillende vormen: al beeldend, of via theater, dans of zang”, klinkt het. “Op die manier tonen we dat mensen met een beperking meer zijn dan hun beperking en dat ze net zoals iedereen hun talenten hebben. Bij Sjarabang vertrekken we dus niet van een dossier, maar bekijken we iedereen als mens, met zijn of haar eigenheid.”

Iedereen moet immers de kans krijgen om zichzelf te tonen zoals hij of zij echt is, én zoals hij of zij zich voelt. “Dat betekent ook dat je de kans moet krijgen om deel te nemen aan activiteiten die ervoor zorgen dat je de best mogelijke versie van jezelf kan zijn”, weten ze bij Sjarabang. Als je die kans krijgt, dan volgen vaak ook de complimenten. “Tijdens expo’s staan onze kunstenaars te blinken van trots, terwijl bezoekers verbaasd naar het geweldige resultaat kijken. En na theaterproducties krijgen de acteurs steevast complimenten in de foyer. Dan worden ze bekeken als echte acteurs, niet als mensen met een beperking.” De droom van Sjarabang is dan ook duidelijk: dat iedereen deel kan uitmaken van een warme, open maatschappij. Wie je ook bent.