Dagelijks maken duizenden leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs gebruik van de fiets om zich van en naar school te verplaatsen. De nood aan een duidelijk overzicht van de meest veilige (fiets)routes naar school is dus groot, ook in Mechelen.

In het kader van een veilige schoolomgeving, werden via het project Route2school de papieren schoolroutekaarten gedigitaliseerd en bijgewerkt aan de hand van feedback van de Mechelse scholen, de politie en de diensten Mobiliteit, Ruimtelijke Planning en Onderwijsondersteuning.

De digitale schoolroutekaart:

  • geeft een overzicht van de veilige fietsroutes en de te mijden fietsroutes;
  • duidt de veiligste wegen aan;
  • duidt de plaatsen aan die bijzondere aandacht vragen en geeft tips;
  • geeft de plaatsen aan waar er gematigde opzichters staan;
  • maakt het verkeersreglement duidelijker.

De digitale schoolroutekaart van Mechelen is beschikbaar via de link: www.route2school.be/login/ovmap/mechelen

Daarnaast is er ook de mobiele applicatie Route2school. Deze kan je downloaden voor Android of iOS. Inloggen kan je met volgende gegevens:
Login: mechelen@route2school.be
Wachtwoord: mechelen

Het project Route2school wordt ondersteund op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen Abeonaconsult bvba, Mobiel 21 en IMOB (Instituut voor Mobiliteit).

Dit project kwam tot stand met de financiële steun van provincie Antwerpen vanuit het 10/10-project en de stad Mechelen.

 Logo provincie Antwerpen

 

 

 

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.