In het geval van meerdere aanvragers heb je de rijksregisternummers en telefoonnummers nodig van de mede-aanvragers van je initiatief.

OPGELET: wil je een publiciteitsaanvraag doen, gelieve dan dit formulier te gebruiken.

Afhankelijk van de geldende maatregelen omtrent Corona, kan je op deze pagina de toe te passen voorwaarden vinden.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Covid Event Scan
 • Grondplan met afmetingen en aanduiding van: ingang, uitgang, nooduitgang, toegangswegen voor de brandweer, toog, podium, noodverlichting blusapparaten, verwarmingstoestellen, toestellen om eten of drank te bereiden, ....
 • Een overzicht van het programma met exacte uren.
 • Een moraliteitsattest indien je een tapvergunning sterke dranken aanvraagt en geen inwoner bent van Mechelen.

Wanneer moet je een toestemming vragen voor een evenement? 

Alle professionele organisaties dienen voor de organisatie van elk publieksevenement een aanvraag in te dienen bij het evenementenloket, met uitzondering van de organisaties die vallen onder de reguliere werking van de erkende cultuurhuizen en niet op het openbaar domein plaatsvinden.

 • Het evenement moet volgens een goedgekeurd sectorprotocol verlopen.
 • Het evenement moet worden goedgekeurd door de stedelijke veiligheidscel.
 • De limiet van 100 personen binnenskamers en 200 personen in open lucht blijft onverminderd gelden.

Hoeveel kost de aanvraag?

 • Een melding en aanvraag van een evenement is gratis.
 • Heb je feestmateriaal of verkeerssignalisatie nodig dan wordt de kostprijs hiervan afzonderlijk berekend.

Welke regelgeving is van toepassing op een evenement?

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens van de organisator

Het evenement

Veiligheid

Drank en eetvergunning

Bewijsstukken

Gegevens organisatie

Gegevens organisator

Extra contactgegevens

Contactgegevens 2de persoon die zeker aanwezig is bij het evenement of initiatief.

Wat is de aard van het evenement/initatief? *
Wanneer vindt het plaats *
Wanneer gaat het door? *
Frequentie *
Begin en einduur van de activiteit.
Van
Tot
Begin en einde van de periode *
dag(en) *
Valt de opbouw en afbraak buiten de uren van het evenement of initiatief? *
Waar gaat het evenement of initiatief door? *
Welk karakter heeft uw evenement of initiatief? *
Adres waar het evenement doorgaat:
Zijn er nog andere locaties? *
Extra locatie 1
Extra locatie 2
Extra locatie 3
Extra locatie 4
Welke infrastructuur gebruik je? *
Voorzie je overnachtingsmogelijkheid op het openbaar domein? *
Hoeveel mensen verwacht je? *
Heb je nog andere vragen voor de stad?
Zijn volgende toestellen of animaties aanwezig? *
Op welke leeftijdscategorie is het evenement gericht? *
Wanneer wil je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen? *
Wil je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen? *
Wil je bewegwijzering ophangen? *
Wilt u een locatie verkeers- of parkeervrij maken? *
Wanneer wil je de straten parkeervrij maken?
Wanneer wil je de straten verkeersvrij maken?
Schakel je een bewakingsfirma in? *

Gegevens bewakingsfirma

Wil je sterke drank schenken? *
Ben je inwoner van Mechelen? *
Voorzie je eten? *
Welke toestellen worden er gebruikt? *
Wordt het eten of de drank verkocht? *
Indien je meer dan 500 bezoekers verwacht  en je nog geen Plan risico's en manifestatie ingevulde, mail dit dan ten laatste 3 weken voor je evenement naar noodplanning@mechelen.be

Gratis promotie maken voor het evenement:  www.uitdatbank.be

Gratis vrijwilligersverzekering Provincie Antwerpen: http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering