In het geval van meerdere aanvragers heb je de rijksregisternummers en telefoonnummers nodig van de mede-aanvragers van je initiatief.

OPGELET: wil je een publiciteitsaanvraag doen, gelieve dan dit formulier te gebruiken.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Covid Event Scan
 • Voor kleine evenementen met minder dan 500 bezoekers: schets van de inrichting van de locatie
 • Voor grote evenementen met meer dan 500 bezoekers: grondplan met afmetingen en aanduiding van: ingang, uitgang, nooduitgang, toegangswegen voor de brandweer, toog, podium, noodverlichting blusapparaten, verwarmingstoestellen, toestellen om eten of drank te bereiden, ....
 • Een overzicht van het programma met exacte uren.
 • Een moraliteitsattest indien je een tapvergunning sterke dranken aanvraagt en geen inwoner bent van Mechelen.

Wanneer moet je een melding of toestemming vragen voor een evenement?

 • Als je een evenement organiseert op privédomein op uitnodiging, waarbij je meer dan 150 aanwezigen verwacht dan moet je dit ten laatste 48u voor het evenement melden aan de stad.
 • Organiseer je een fuif op privédomein dan moet je dit steeds ten laatste 5 weken vooraf melden.
 • Voor evenementen op het openbaar domein heb je steeds een toestemming nodig van de stad. Een toestemming vraag je ten laatste 6 weken voor het evenement aan. De doorlooptijd voor de behandeling van je aanvraag is maximum 5 weken.
 • Als je aanspraak wil maken op een subsidie bewonersinitiatieven

Hoeveel kost de aanvraag?

 • Een melding en aanvraag van een evenement is gratis.
 • Heb je feestmateriaal of verkeerssignalisatie nodig dan wordt de kostprijs hiervan afzonderlijk berekend.

Welke regelgeving is van toepassing op een evenement?

 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens van de organisator

Het evenement

Veiligheid

Drank en eetvergunning

Bewijsstukken

Gegevens organisatie

Gegevens organisator

Contactgegevens 2de persoon die zeker aanwezig is bij het evenement of initiatief.

Wat is de aard van het evenement/initatief? *
Wanneer vindt het plaats *
Wanneer gaat het door? *
Frequentie *
Begin en einduur van de activiteit.
Van
Tot
Begin en einde van de periode *
dag(en) *
Valt de opbouw en afbraak buiten de uren van het evenement of initiatief? *
Waar gaat het evenement of initiatief door? *
Welk karakter heeft uw evenement of initiatief? *
Adres waar het evenement doorgaat:
Zijn er nog andere locaties? *
Extra locatie 1
Extra locatie 2
Extra locatie 3
Extra locatie 4
Welke infrastructuur gebruik je? *
Voorzie je overnachtingsmogelijkheid op het openbaar domein? *
Hoeveel mensen verwacht je? *
Heb je nog andere vragen voor de stad?
Zijn volgende toestellen of animaties aanwezig? *
Op welke leeftijdscategorie is het evenement gericht? *
Wanneer wil je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen? *
Wil je een afwijking op de geluidsnorm aanvragen? *
Wil je bewegwijzering ophangen? *
Wilt u een locatie verkeers- of parkeervrij maken? *
Wanneer wil je de straten parkeervrij maken?
Wanneer wil je de straten verkeersvrij maken?
Schakel je een bewakingsfirma in? *

Gegevens bewakingsfirma

Wil je sterke drank schenken? *
Ben je inwoner van Mechelen? *
Voorzie je eten? *
Welke toestellen worden er gebruikt? *
Wordt het eten of de drank verkocht? *
Indien je meer dan 500 bezoekers verwacht  en je nog geen Plan risico's en manifestatie ingevulde, mail dit dan ten laatste 3 weken voor je evenement naar noodplanning@mechelen.be

Gratis promotie maken voor het evenement:  www.uitdatbank.be

Gratis vrijwilligersverzekering Provincie Antwerpen: http://www.vlaanderenvrijwilligt.be/gratis-vrijwilligersverzekering