Waarom een buddy voor je kind?

Basisonderwijs

Weten hoe een agenda werkt, hoe een educatief spel gespeeld wordt, moeilijke woorden begrijpen en correct uitspreken, enzovoort. Het zijn allemaal belangrijke vaardigheden voor de toekomst van je kind. Met die kennis maakt hij of zij meer kans in het onderwijs en in de samenleving. Een diploma en een job vormen een uitstekende basis voor een kansrijk leven.

Om al deze zaken te oefenen en te beheersen, is er tijd, aandacht en een plaats in huis nodig. En ook wat hulp van de ouders. Maar als ouder kan je niet altijd de tijd, plaats en hulp bieden, omdat je bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed kent of omdat je het op school zelf moeilijk had. Of omdat jouw energie tijdelijk noodgedwongen naar andere zaken gaat. Zo zijn er tal van redenen die het van thuis uit moeilijk maken om op school goed mee te zijn.

Om dit op te vangen zijn er buddy’s. Indien de school een geschikte buddy vindt voor je kind, zal de school contact opnemen om dit met jou te bespreken.

Secundair onderwijs

Als je kind weet hoe het moet leren en studeren, maakt het meer kans in het onderwijs en in de samenleving. Een diploma en een job vormen een uitstekende basis voor een kansrijk leven. Maar om te leren, te studeren en huiswerk te maken is er tijd, aandacht en een plaats in huis nodig. En ook wat hulp van de ouders.

Maar als ouder kan je niet altijd bieden wat je kind op dat ogenblik nodig heeft, omdat je bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet goed kent of omdat je het op school zelf moeilijk had. Of omdat jouw energie tijdelijk noodgedwongen naar andere zaken gaat.  Zo zijn er tal van redenen die het van thuis uit moeilijk maken om op school goed mee te zijn.

Om de kansen van jouw kind te vergroten kan de school een begeleider of 'buddy' aanduiden die je zoon of dochter helpt bij het studeren. De school zal contact met je opnemen als er een buddy je kind kan helpen. Als je toestemming geeft, zal de begeleiding worden opgestart.