Wie kan een militiegetuigschrift aanvragen?

Als je moet bewijzen dat je aan je dienstplicht hebt voldaan kan je een militiegetuigschrift (model 33) aanvragen. Hiervoor moet je als Belg geboren zijn voor 01/01/1976 en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Mechelen.

Heb je een afschift nodig van 'het individueel blad' dan moet je dit aanvragen in de gemeente waar je de oproep tot dienstplicht ontving. Dit is de gemeente waar je woonde op 1 oktober van het jaar waarin je 16 werd.

Hoeveel kost het?

De aanvraag van een militiegetuigschrift is gratis.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst bevolking maakt je gevraagde formulier op en zal je mailen of telefoneren wanneer je het document aan het snelloket kan afhalen.