Wanneer moet je een vergunning aanvragen voor het autoluwe binnengebied?

  • In principe is gemotoriseerd verkeer in de autoluwe binnenstad niet toegestaan tijdens de autoluwe uren.
  • Afhankelijk van de aard van het vervoer en de reden kan er toelating worden verleend door de stad voor een bepaalde periode of onbeperkte duur. Toegang wordt verleend voor een deel of de volledige autoluwe binnenstad.
  • De aanvraag moet je steeds 3 werkdagen voor de vergunninsdag indienen. Je ontvangt na maximaal 3 werkdagen bericht of je vergunningsaanvraag is goedgekeurd.

Hoeveel kost het?

  • De vergunning is in principe gratis, behalve voor firma’s die werken uitvoeren is er een beperking tot 6 nummerplaten. Vanaf de 7de wordt er een kostprijs aangerekend afhankelijk van de duur van de werken en het aantal nummerplaten.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • Mindervaliden: doktersbewijs of gehandicaptenparkeerkaart.
  • Huurder of eigenaar van garage(s): kopie van de eigendomsakte of huurcontract.
  • Bij evenementen of publiciteitsacties: de nummer van je aanvraag voor toestemming van een evenement of de nummer van je aanvraag voor het voeren van publiciteitsacties en propaganda.

Gegevens van de aanvrager

Ik vraag dit aan als *
Ik vraag de vergunning aan als *
Ben je minder mobiel? *
Beschik je over een privéparking? *
Ik vraag een vergunning aan als *

Type vergunning

Permanente vergunning geldig voor volledig autoluw gebied, uitgezonderd stops en zone Bruul.

Type vergunning

Permanente vergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone.

Type vergunning

Permanente vergunning geldig voor volledig autoluw gebied.

Type vergunning

Permanente vergunning geldig voor alle zones en stops.

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor volledig autoluw gebied, uitgezonderd stops en zone Bruul.

Voor welke dag of periode wens je een vergunning? *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning voor het autoluwe gebied, uitgezonderd stops.

Vanaf wanneer wens je de vergunning aan te vragen? *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone. Geldig tot vervaldatum marktvergunning.

Type vergunning

Tijdelijke dagvergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone.

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone. Aannemers betalen vanaf 7 nummerplaten een retributie. (per dag per nummerplaat: € 1, per week per nummerplaat € 10, per maand per nummerplaat: € 50)

Wanneer moet je op de bestemming zijn? *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone.

Voor welke dag of periode wens je een vergunning? *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor het volledig autoluw gebied, uitgezonderd stops en bruul.

Vanaf wanneer wens je de vergunning aan te vragen? *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor een bepaalde autoluwe zone voor de duur van de opbouw en de afbraak van het evenement.

Geef start- en einddatum van de opbouw en afbraak *

Type vergunning

Tijdelijke vergunning geldig voor zendwagens voor een bepaalde autoluwe zone voor de duur van de opnames.

Geef start- en einddatum van de opnames *