Waarvoor dient de subsidieaanvraag elektrische taxi?

De stad Mechelen wil inwoners en bedrijven aanzetten om over te schakelen naar elektrische mobiliteit en zo de CO2-uitstoot op haar grondgebied terug dringen. Er kan onder andere een subsidie aangevraagd worden voor de aankoop van een nieuwe elektrische taxi (FEV M1-voertuig).

Wie komt in aanmerking voor de subsidie?

Particulieren of rechtspersonen in het bezit van een door de Stad Mechelen verleende taxivergunning. De vergunning is vanaf de aanvraag van de subsidie minimaal 1 jaar geldig.

Wanneer vraag je de subsidie aan?

De subsidieaanvraag gebeurt maximaal 6 maanden na de aankoop van de elektrische taxi en uiterlijk op 1 december  2018.

Opgelet! De subsidie wordt enkel toegekend voor factuurdatum na 1 september 2017.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

De subsidie voor een elektrische taxi (FEV M1-voertuig) bedraagt € 4000. 

Welke regelgeving is van toepassing?

Lees alle voorwaarden in het subsidiereglement elektrische mobiliteit.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • aankoopfactuur elektrische taxi
  • inschrijvingsbewijs elektrische taxi
  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Ik vraag deze subsidie aan als *

Bijlagen

Ondertekening

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Na indiening en goede ontvangst van de aanvraag ontvang je een schriftelijke ontvangstmelding.

Indien u geen ontvangstbewijs krijgt binnen een termijn van 3 weken, neemt u best contact op met het team Mobiliteit.

Team Mobiliteit controleert de aanvraag en vraagt ontbrekende bewijsstukken op indien nodig.

Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing tot al dan niet toekenning van de subsidie op basis van het advies van het team Mobiliteit.