Wanneer vraag je de exploitatievergunning aan?

Als je een taxidienst of verhuurdienst met bestuurder wil uitbaten, moet je steeds een exploitatievergunning aanvragen. Deze vergunning blijft vijf jaar geldig. Na deze termijn dien je als exploitant zelf een verlening aan te vragen.

Alle wagen(s) die je als taxi of verhuurvoertuig wenst in te schrijven en vergunnen geef je door in je aanvraag. Nadien definitieve of tijdelijke wijzigingen aanbrengen in het aantal voertuigen is mogelijk. Je leest er meer over in de rubriek wijzigen of tijdelijke vervanging van een voertuig bij een taxidienst of verhuur van een voertuig met bestuurder.

Hoeveel kost het?

De vergunning op zich is gratis tenzij je als Mechelaar toelating geeft aan de dienst Economie om het uittreksel uit het strafregister intern op te vragen, dan kost je dat € 5,00.

Welke regelgeving is van toepassing?

De stedelijke verordening voor het exploiteren van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

Om de aanvraag te vervolledigen dien je enkele bestanden op te laden. Alvorens van start te gaan verzamel je dus best onderstaande documenten:

 • Attest van kas voor zelfstandigen voor correcte betaling
 • Attest van RSZ voor correcte betaling
 • Fiscaal attest van belastingsplicht
 • Uittreksel uit strafregister van maximum 3 maand oud
 • Aankoop of leasingbewijs van de voertuigen (enkel toe te voegen bij nieuwe aanvraag)
 • Het inschrijvingsbewijs, keuringsattest en verzekeringsattest van elke wagen die je wenst te vergunnen (enkel toe te voegen bij nieuwe aanvraag)
 • 1Gegevens
 • 2Overzicht
 • 3Bevestiging

Gegevens verantwoordelijke uitbater

Ik vraag een *
Uittreksel uit het strafregister *

Gegevens onderneming

Wat wil je exploiteren? *

Vul de gegevens van de taxidienst in of verhuur van een voertuig met bestuurder

Vul de gegevens van de garage of standplaats op privé-domein in

Vul de gegevens van het voertuig dat je wil inzetten in

Gebruikt openbare standplaats *

Bij te voegen bewijsstukken

Bij te voegen bewijsstukken

 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

 • Ten laatste 5 werkdagen na de aanvraag neemt de dienst Economie contact op en meldt of de aanvraag volledig is of niet. Een vergunning wordt afgehaald in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, na bericht dat de vergunning klaar ligt.
 • Bij verlenging van de exploitatie ontvang je de nieuwe vergunning enkel na inlevering van de oude.
 • Als je een uittreksel uit het strafregister hebt aangevraagd of de dienst Economie de toelating hebt gegeven om het strafregister in te kijken, voorzie je € 5.
 • Voor nieuwe taxi-exploitanten gebeurt de controle van de voertuigen gelijktijdig bij de afhaling van de vergunning. Aan het Huis van de Mechelaar in de Zakstraat is een laad- en loszone.
 • Elke bestuurder moet ook een chauffeurskaart aanvragen.
 • De doorlooptijd van het bekomen van een vergunning is maximaal drie maanden.