Wat is de hoffelijkheidskaart?

De hoffelijkheidskaart geeft recht op een kwartier gratis parkeren op een betalende parkeerplaats. Deze kaart kan door de handelaar zelf gebruikt worden of ten bruikleen gegeven worden aan zijn leveranciers. Met deze kaart moet het normale verkeersverloop en verkeersveiligheid steeds gevolgend worden.

Wanneer dien je dit formulier in?

Bij interesse voor een hoffelijkheidskaart of indien je vorige kaart is vervallen.

Welke regelgeving is op dit formulier van toepassing?

De invoering en regelgeving van de hoffelijkheidskaart is gebaseerd op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 10 augustus 2005. De verlenging van de hoffelijkheidskaart voor 2018 is gebaseerd op de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 5 februari 2018.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens handels- en horecazaak

Verklaring op eer

De aanvraag wordt pas aanvaard indien alle aanvinkvakjes aangekruist zijn.

Kruis aan *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

Nadat je vraag is goedgekeurd door de dienst Economie, zal deze kaart via INDIGO aan jou bezorgd worden. Dit duurt ongeveer 5 werkdagen.