Waarom moet je een vergunning voor een tijdelijke inname van het openbaar domein aanvragen?

Als je iets op straat of voetpad plaatst, neem je het openbaar domein tijdelijk in. Het openbaar domein mag nooit worden ingenomen zonder voorafgaandelijke toestemming. Bij de volgende innames moet je een aanvraag indienen:

  • bij inname van de openbare weg, een plein, fietspad of het voetpad met een stelling, container, bouwwerf, bouwmaterialen, werktuigen, voertuigen, verhuiswagen, ...
  • bij afsluiting van een straat voor bouwwerken of verhuis

Voor de veiligheid kan het nodig zijn dat er verkeerssignalisatie moet worden geplaatst.

Wanneer heb je een doorgangsbewijs nodig?

Bij transport in de binnenstad met een vrachtwagen van 11 ton of 10m lang heb je een doorgangsbewijs nodig.

Wie kan een tijdelijke vergunning aanvragen?

Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein.

Wanneer vraag je de vergunning aan?

De termijn waarop je je aanvraag moet indienen hangt af van de aard van de inname:

  • Kleine werken (enkel inname voetpad en parkeerplaatsen): 3 werkdagen
  • Alle overige grote werken zonder hinder: 5 werkdagen
  • Grote werken met hinder: 30 werkdagen

De doorlooptermijn start na ontvangst van het volledig ingevuld aanvraagformulier.

Hoeveel kost het?

De tarieven zijn afhankelijk van de aard van de inname en gevraagde verkeerssingalisatie.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

  • situatieschets met signalisatieplan
  • plaatsbeschrijving met foto's bij gebreken aan het openbaar domein
  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de aanvrager

Firma? *

Gegevens inname openbaar domein

Waar wil je het openbaar domein innemen?

Wanneer wil je het openbaar domein innemen?

Wil je het openbaar domein ook in het weekend innemen? *
Hoeveel uur per dag neem je het openbaar domein in? *
Indien beperkt, geef de duur van de inname. *
Van
Tot
Wat is de reden? *
Welke maatregelen heb je nodig? *
Kruis aan welke delen van het openbaar domein je wil innemen. *

Geef de oppervlakte op die je nodig hebt.

Voetpad

Blijft er nog minstens 1 meter vrij op het voetpad voor voetgangers? *

Geef de oppervlakte op die je nodig hebt.

Openbare weg

Geef de oppervlakte op die je nodig hebt.

Parkeerplaatsen

Zijn de parkeerplaatsen betalend? *
Neem je een voorbehouden parkeerplaats in (personen met een handicap, autodelen, taxi, elektrische voertuigen)? *
Specificaties inname openbaar domein *
Ja Nee
Is de toegang tot een naburige garage gehinderd? (Indien ja, een akkoord met de eigenaar van de naburige garage is verplicht.)
Is de inname voor een etalage of terraszone? (Indien ja, een akkoord met de handelszaak is verplicht.)
Moeten er bloembakken of uitneembare paaltjes worden verplaatst?
Zijn er gebreken aan de openbare weg?

Huur signalisatie

Als je de verkeerssituatie beïnvloedt, moet je steeds de nodige verkeerssignalisatie plaatsen zodat de veiligheid gegarandeerd blijft. Ofwel plaats je zelf signalisatieborden ofwel kan je er huren bij de stad Mechelen.

Wens je verkeersborden te laten plaatsen door de stad? *

Toegang tot de binnenstad

Moet er een vrachtwagen, langer dan 11 m of meer dan 10 ton door de binnenstad rijden? *
Geef de tijdsspanne wanneer je het doorgangsbewijs wenst. *

Wat gebeurt er met mijn aanvraag?

De dienst verkeerssignalisatie kijkt de aanvraag na en mailt de vergunning zo spoedig mogelijk en ten laatste 1 werkdag voor de  aanvang.

De factuur wordt verzonden naar de aanvrager.

Duurt de inname langer dan voorzien, en blijft de situatie identiek dan kan je een verlenging aanvragen via het online formulier.