Waarom heb je een vestigings- en uitbatingsvergunning nodig?

 • Om een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie te openen moet je over een vestigings- en uitbatingsvergunning beschikken.
 • Ook bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Wanneer moet je de vestigings- en uitbatingsvergunning aanvragen?

De aanvraag moet je minstens 60 dagen voor de geplande opening indienen.

Hoeveel kost het?

 • De vergunning kost € 3.
 • Geef je de dienst Economie toelating om het attest bij het strafregister van de stad Mechelen in te kijken, dan kost je dat € 5.
 • Je betaalt bij afhaling in het Huis van de Mechelaar, cash of met bancontact.

Welke regelgeving is van toepassing?

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Plan handelszaak met aanduiding oppervlakte.
 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid brand.
 • Beroepskaart indien uitbater geen Belgische nationaliteit heeft.
 • Eigendomsakte of huurovereenkomst.
 • Uittreksel strafregister.
 • Bij verkoop van sterke drank: attest van douane en accijnzen.
 • Bij verkoop van voeding: Toelating Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Gegevens verantwoordelijke uitbater(s)

De handelszaak heeft *

Uitbater

Nationaliteit *
Uittreksel uit het strafregister *

Gegevens handelszaak

Geef de bestemming van de handelszaak *
Waarover gaat je aanvraag? *

Geef de gegevens van de onderneming

Geef de gegevens van de handelszaak

Je bent *
Wanneer is de wekelijkse sluiting van de handelszaak? *

Bewijsstukken

Wat gebeurt er met de aanvraag?

 • De vergunning wordt binnen de 60 dagen na aanvraag afgeleverd. Indien de toelating geweigerd wordt, ontvang je een toelichting.
 • Het afhalen van de vergunning is op afspraak. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging van de dienst economie.