Wat?

Met een Vlaamse Energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.1

Ligt de woning waarvoor je de lening wenst aan te vragen in Mechelen, dan kan je terecht bij Energiepunt Mechelen om deze aan te vragen. Is de woning ergens anders gelegen, dan vind je hier terug waar je terecht kan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

  1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 17.303,80 euro, verhoogd met 3.203,40 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
  3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
  5. eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

 

Opgelet geld lenen kost ook geld – jaarlijks kostenpercentage van 2%

 

Voorwaarden

Voor Wie?

Wie komt in aanmerking voor een goedkope lening met een JKP van 2%?

 1. Je bent eigenaar, huurder of verhuurder van een woning in Stad Mechelen, inclusief de deelgemeenten.
 2. Het huis of appartement waar je de werken plant, is jouw hoofdverblijfplaats of van jouw huurders.
 3. Er is geen inkomensbeperking.

Wie komt in aanmerking voor een renteloze lening met een JKP van 0%?

 1. personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 2. personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 17.303,80 euro, verhoogd met 3.203,40 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is;
 3. personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 4. personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen
 5. eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Kom je in aanmerking voor een renteloze lening? Dan wordt er een gratis energiescan voorzien, om na te gaan welke energiebesparende maatregel het meest aangewezen is.

Gratis begeleiding

Indien je in aanmerking komt voor een renteloze lening, kan je soms zelfs gebruik maken van esco-begeleiding. Dan kan je onder meer hulp krijgen bij het bepalen van de beste energiebesparende investering, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van subsidies.

Deze begeleiding is GRATIS.

Je kan een Vlaamse Energielening aanvragen voor volgende werken:

 1. Dak- of zoldervloerisolatie
 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en –poorten
 3. Muurisolatie
 4. Vloerisolatie
 5. Luchtdichting en blowerdoortest
 6. Energiezuinig ventilatiesysteem
 7. Zuinige verwarmingsinstallatie
 8. PV Zonnepanelen
 9. Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 10. Re-lighting of re-lamping
 11. Energie-audit
 12. Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)

Welke werken?

In geval van nieuwbouw of sloop en wederopbouw komen deze investeringen enkel in aanmerking indien het gaat om woningen met een E-peil 30 op het moment van de bouwaanvraag. Hiervoor dient een voorafberekening van de verslaggever voorgelegd te worden.

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze uitgevoerd worden door een aannemer, zodat er ook een aannemers-garantie is op de kwaliteit van uitvoering. Dit betekent meteen ook dat voor elk type investering de werkuren ter plaatse in aanmerking komen voor het bedrag van de energielening.

Doe-het-zelf wordt enkel toegelaten voor dakisolatie of zoldervloerisolatie. Om de kwaliteit te behouden, wordt een vormingsattest of een begeleiding door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd. De aankoopfactuur moet op naam staan en wordt pas uitbetaald na uitvoering van de werken, aangetoond door het insturen van foto’s + recht op steekproef bezichtiging van de werken. In het geval van doe-het-zelf kan het minimumbedrag van de energielening verlaagd worden tot 750€. Indien het werken betreft uitgevoerd door de kredietnemer, worden enkel facturen voor de aankoop van het materiaal aanvaard. De werkuren worden enkel in aanmerking genomen wanneer de werken uitgevoerd worden door een aannemer.

Procedure

Je kan een Vlaamse Energielening aanvragen:

 • Tijdens de loketdienst op donderdagnamiddag van 15 tot 18u in het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen
 • Een afspraak maken  of op 0800 20 800

Documenten

 

Uiterste indiendata kredietcommissie

Kredietcommissie

Uiterste indiendatum

Dinsdag 5 juli 2016

Maandag 27 juni 2016

Dinsdag 2 augustus 2016

Maandag 25 juli 2016

Dinsdag 6 september 2016

Maandag 29 augustus 2016

Dinsdag 4 oktober 2016

Maandag 26 september 2016

Dinsdag 6 november 2016

Vrijdag 28 oktober 2016

Dinsdag 6 december 2016

Vrijdag 25 november 2016

Dinsdag 10 januari 2017

Maandag 19 december 2016

Dinsdag 7 februari 2017

Vrijdag 27 januari 2017

Dinsdag 7 maart 2017

Maandag 27 februari 2017

Dinsdag 4 april 2017

Maandag 27 maart 2017

De kredietcommissie van Energiepunt Mechelen komt minstens eenmaal per maand samen, op de hierboven vermelde data. Afhankelijk van het aantal ingediende dossiers kan er een bijkomende kredietcommissie georganiseerd worden.

Als er nog bijkomende informatie nodig is, neemt de dossierbeheerder contact op.

Als het dossier volledig is wordt er een inhoudelijke controle gedaan. Als de controle positief is, wordt je lening bij het Vlaams Gewest aangevraagd. Hier wordt de uiteindelijke beslissing genomen.

Bedrag

 • Maximumbedrag: 10 000 euro
 • Minimumbedrag: 1 250 euro
 • vaste maandelijkse terugbetaling over een periode van maximaal 5 jaar
 • Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 2% of soms zelfs 0%
 • Geen dossierkosten bij het afsluiten van een Vlaamse Energielening
 • Combineerbaar met premies en/of belastingsvermindering
 • Vervroegde terugbetaling mogelijk zonder dat dit iets extra kost (vb.: na uitbetaling premies of met de besparing op jouw energiefactuur)

Bekijk hieronder een voorbeeld van een aflossingstabel:

Aflossingstabel

Je leent op 5 jaar

Goedkope lening (JKP* = 2%)

Renteloze lening (JKP* = 0%)

Maandelijkse terugbetaling

Totale terugbetaling

Maandelijkse terugbetaling

Totale terugbetaling

€1250

€21,90

€1314,00

€16,67

€1250

€2000

€35,04

€2102,38

€33,33

€2000

€3000

€52,56

€3153,57

€50,00

€3000

€4000

€70,08

€4204,76

€66,67

€4000

€5000

€87,60

€5255,95

€83,33

€5000

€6000

€105,12

€6307,14

€100,00

€6000

€7000

€122,64

€7358,33

€116,67

€7000

€8000

€140,16

€8409,52

€133,33

€8000

€9000

€157,68

€9460,71

€150,00

€9000

€10 000

€175,20

€10 511,91

€166,67

€10000

Kristof wil in zijn eigen woning dakisolatie plaatsen. Hiervoor vraagt hij bij verschillende aannemers een offerte op. Kristof maakt een keuze tussen de verschillende offertes. De totale kostprijs voor de investering zal 2000 euro bedragen. Hierna neemt Kristof contact op met het Energiepunt Mechelen en vraagt een lening aan die hij wenst terug te betalen over de maximale periode van 5 jaar. Omdat Kristof niet in aanmerking komt voor een renteloze lening voor de doelgroep bedraagt het jaarlijkse kostenpercentage 2%. Hierdoor zal Kristof maandelijks 35,04 euro afbetalen, waardoor hij na 5 jaar 2102,38 euro zal hebben terugbetaald.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.