Op de online vergadering op 16 maart werden verschillende logistieke alternatieven voorgesteld voor de periode van de werken aan de OLV-straat. Welk van die alternatieven krijgt jouw voorkeur? Meerdere opties zijn mogelijk.

Mogelijkheden:

Welke volumes aan geleverde goederen komen binnen en gaan weer buiten? Om dat helder te krijgen, stellen we hieronder een aantal vragen. Dat geeft ons, samen met de voorkeuren die je hierboven doorgaf, een zicht op hoe we de hinder voor je onderneming zo goed mogelijk kunnen opvangen.

Gegevens van de onderneming / winkel

Naam onderneming / winkel (Gegevens van de vestiging, niet van het moederbedrijf):

Adresgegevens 4

Gegevens contactpersoon

Levering van goederen

Type goederen van voornaamste leveringen / grootste volumes

Goederen

Frequentie

Op vaste dagen?
Welke?
Op vaste uren?
Wanneer?

Transporteur

Transporteur(s)

Voertuig

Kruis aan

Aard & Volume van de zending

Bijzonderheden van het transport

Kruis aan

Gewicht van de zending

Kruis aan

Duurtijd levering

Kruis aan
Kan deze levering ook gedaan worden door een cargofiets? (maximale belading = 2 m³ en/of 300 kg)
Is er tijdens het jaar een piekmoment of zijn er meerdere piekmomenten wanneer er vaker geleverd wordt?

Afhaling van goederen / retourstromen

Type opgehaalde goederen

Goederen

Frequentie van ophaling

Op vaste dagen?
Welke?
Op vaste uren?
Wanneer?

Transporteur

Transporteur(s)

Voertuig

Kruis aan

Bijzonderheden van het transport

Kruis aan

Gewicht per ophaling

Kruis aan

Volume per ophaling

Volume per ophaling

Duurtijd ophaling

Kruis aan