Een beknopt overzicht van enkele activiteiten waaraan de vrijwilligers van Erfgoedcel Mechelen meewerkten de voorbije jaren:

2005: De eerste erfgoedvrijwilligers: Focus onthaal & publieksprojecten, verzendingen, …

2010: De eerste Soirée (Lamot) => Erfgoedvrijwilligers bemannen het onthaal

2011: Het eerste inventarisatietraject: de collectie Lamot

2012: Erfgoedvrijwilligers zetten inventarisatieprojecten verder

 • Stadsarchief Mechelen
 • Historische kerken Mechelen

2013: Erfgoedvrijwilligers inventariseren projectmatig voor ‘externe’ erfgoedpartners – Erfgoedcel coördineert

 • Poppencollectie De Maan
 • Kostuums Arsenaal

2015: Vrijwilligers schrijven mee aan het vrijwilligersbeleidsplan

2016 - 2017: Vrijwilligers ondersteunen tal van voorbereidingen verhuis/opening Museum Hof Van Busleyden

2018 - 2021: Vrijwilligers aan de slag in Museum Hof van Busleyden en voor Musea en Erfgoed

 • Publieksbevragingen 
 • Verzendingen 
 • Soirée MuzE
 • Erfgoeddag
 • Inventarisatie Folkloremuseum
 • Inventarisatie folklorecollectie
 • Inventarisatie Ommegangskostuums
 • Inventarisatie kerk Leliëndaal +  nieuwe databank www.erfgoedplus.be 
 • Inventarisatie digitale collectie
 • Stadsarchief
 • Flyeren winkelwandelexpo Kinderen vd Renaissance
 • Mascotte Urban Walk