De vrijwilligerspool is een belangrijk onderdeel van de werking van Erfgoedcel Mechelen. De enthousiaste vrijwilligers zetten zich trouw in voor de zorg en ontsluiting van erfgoed in Mechelen. 
Voor projecten van Erfgoedcel Mechelen maar ook voor projecten van partnerorganisaties.  Voor de projecten van partnerorganisaties behoudt Erfgoedcel Mechelen de algemene coördinatie en blijft het aanspreekpunt voor de vrijwilligers. De partnerorganisatie verzorgt de dagdagelijkse begeleiding.

In 2013 schreef Erfgoedcel Mechelen, samen met vrijwilligers, collega's uit de erfgoedsector en collega-stadsdiensten een vrijwilligersbeleidsplan. Dit werkinstrument zet mee de bakens uitvoor een sterke en dynamische vrijwilligerswerking.

De vrijwilligerswerking van Erfgoedcel Mechelen moet kunnen steunen op realistische afsprakenkaders, waarbij de noden en verwachtingen van de partners worden afgetoetst aan de wensen en verwachtingen van de vrijwilligers.
Dit moet tijdig, grondig en voorafgaand aan elk project en in overleg worden opgesteld waarbij vrijwilligers nooit de professionele werking kunnen vervangen.

Vorming en waardering vormen een belangrijke hoeksteen in de vrijwilligerswerking van de Erfgoedcel. Met de partners stemmen we in het vrijwilligersbeleid waarderingsacties af en bouwen we structureel aandacht in voor de realisaties van de vrijwilligers.