Gepubliceerd op:
14
mei
2019

De historische kademuren aan de Dijle zijn aan een renovatie toe. Stad Mechelen zoekt ingenieurs, architecten of studiebureaus bij de renovatie. Dat gebeurt via een groepsaankoop.

De historische kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad zijn aan een renovatie toe. Stad Mechelen wil de eigenaars bijstaan in het hele traject. In deze volgende fase gaat de stad op zoek naar ingenieurs, architecten of studiebureaus voor advies en ondersteuning bij de renovatie. Dat gebeurt via een groepsaankoop.

De honderden jaren oude kademuren aan de Dijle in de binnenstad doen nog steeds dienst, maar zijn erg beschadigd. De meeste schade bevindt zich rond de waterlijn, zoals afbrokkelende bakstenen door weersomstandigheden of barsten door boomwortels. Niet alle schade is even zichtbaar, soms zijn er holtes achter de muren of zijn er problemen onder de waterlijn.

Groepsaankoop

De groepsaankoop ‘advies en ondersteuning’ voorziet volgende werkzaamheden:

  1. Het opstellen van een individuele meetstaat per perceel
  2. Het opvolgen van de werkzaamheden en bijstand bij oplevering
  3. Regiepost, op afroep voor eventuele bijstand in geval van problemen

Er wordt ook gevraagd om een globale meetstaat op te stellen, waarmee de stuurgroep van eigenaars een tweede groepsaankoop kan organiseren om een aannemer aan te stellen voor de renovatiewerken.

Door de organisatie van deze groepsaankoop hoopt Stad Mechelen deze eigenaars van private kademuren maximaal te kunnen ondersteunen door te voorzien in de nodige communicatie en het geven van administratieve ondersteuning. Stad Mechelen faciliteert deze groepsaankoop. Het zijn evenwel de private eigenaars zelf die volledig autonoom handelen en beslissingen nemen zonder dat Stad Mechelen en de Vlaamse Waterweg nv, waterwegbeheerder en partner in dit project, hierin enige beslissingsbevoegdheid hebben.

Raadpleeg de prijsvraag en het inschrijvingsformulier

Timing

  • T.e.m. 13 juni 2019: ingenieurs, architecten en studiebureaus kunnen offerte indienen
  • 20 juni 2019: stuurgroep van eigenaars bespreekt offertes en selecteert ingenieur, architect of studiebureau
  • 24 juni 2019: eigenaars ontvangen een overzicht van de gekozen firma met prijzen en voorwaarden
  • Voor 11 juli 2019: Geïnteresseerde eigenaars dienen zelf de gekozen firma te contacteren
  • Voor 31 oktober 2019: De meetstaten moeten opgeleverd worden

Contracten worden afgesloten tussen de klant en de firma, zonder tussenkomst van Stad Mechelen of De Vlaamse Waterweg nv. 

In het najaar van 2019 wordt een tweede groepsaankoop georganiseerd voor het aanstellen van een aannemer. Voor percelen waar een grote hoeveelheid groen aanwezig is, moet er een groenonderhoud worden uitgevoerd, zodat de dienstverlener de nodige inspecties kan uitvoeren. Hiervoor zal ook een groepsaankoop worden georganiseerd. De prijsvraag hiervoor is momenteel in voorbereiding.

Europese subsidies

De ondersteuning die Stad Mechelen en De Vlaamse Waterweg nv kunnen bieden aan eigenaars bij het renoveren van de kademuren is mede mogelijk dankzij subsidies van het Europese interreg 2 Zeeën-project Water Resilient Cities. Dit project wil historische steden weerbaarder maken tegen hevige regenval.

Lees meer over de deelprojecten van dit Europese project.