Uit onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen (2010) komen volgende feiten:

  • 15% van de vrouwen en 11% van de mannen is in het afgelopen jaar minstens één keer door hun partner of ex-partner gewelddadig behandeld.
  • Psychisch en verbaal geweld komen het vaakst voor.
  • Twee derde van de slachtoffers van fysiek geweld is een vrouw.
  • Bij seksueel geweld tussen partners is het slachtoffer bijna altijd een vrouw.

Lokale politie Mechelen heeft sinds 2005 geïnvesteerd in het in kaart brengen van de problematiek intrafamiliaal geweld . Vijf jaar later heeft de korpsleiding ervoor gekozen om een aparte afdeling Jeugd-en gezinsgebonden politiezorg op te richten. Deze afdeling richt zich specifiek op alle problemen binnen de vier muren, onder andere intrafamiliaal geweld en problematische opvoedingssituaties. De link tussen huiselijk geweld en kinderen binnen een verontrustende opvoedingssituatie wordt gelegd.