Op een aantal Mechelse kruispunten mogen fietsers rechtdoor rijden of rechts afslaan aan het rode verkeerslicht. Daar staan verkeersborden met een gele fiets in een omgekeerde driehoek.

De maatregel is bedoeld om het fietscomfort te verhogen op een duidelijke en veilige manier. Fietsers hoeven er geen tijd te verliezen door te wachten voor een rood licht, terwijl ze zien dat de baan vrij is om verder te rijden. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers zoals overstekende voetgangers. De regel kan niet zomaar op alle kruispunten, maar enkel waar door het rood fietsen in alle veiligheid kan. Dat is bijvoorbeeld zo als fietsers rechtdoor of rechtsaf op een fietspad kunnen rijden.

Wat betekenen de verkeersborden?

Verkeersbord B22B22. Fietsers mogen rechts afslaan aan het rode of oranjegele verkeerslicht. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Verkeersbord B23B23. B23 Fietsers mogen rechtdoor rijden aan het rode of oranje verkeerslicht. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Waar mag het?