Op een aantal Mechelse kruispunten mogen fietsers rechtdoor rijden of rechts afslaan aan het rode verkeerslicht. Daar staan verkeersborden met een gele fiets in een omgekeerde driehoek.

Hiermee willen we het fietscomfort verhogen op een duidelijke en veilige manier. Fietsers verliezen er geen tijd voor een rood licht, terwijl ze zien dat de baan vrij is om verder te rijden. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers zoals overstekende voetgangers.

De regel kan enkel op kruispunten waar door het rood fietsen in alle veiligheid kan. Dat is bijvoorbeeld zo als fietsers rechtdoor of rechtsaf op een fietspad kunnen rijden.

Wat betekenen de verkeersborden?

Verkeersbord B22B22. Fietsers mogen rechts afslaan aan het rode of oranje verkeerslicht. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Verkeersbord B23B23. Fietsers mogen rechtdoor rijden aan het rode of oranje verkeerslicht. Ze moeten wel altijd voorrang verlenen aan de andere weggebruikers.

Waar mag het?