Neem volgende zaken bij de hand om deze beslissingsboom te doorlopen: 

  • Adres 
  • Oppervlakte van de uitbouw 
  • Als er al andere aangebouwde bijgebouwen zijn, de oppervlakte van deze. 
  • De kroonlijsthoogte van de uitbouw
  • De nokhoogte van het uitbouw (indien van toepassing) 
  • De afstand tot de perceelgrens
  • Diepte en hoogte van bestaande muren/gebouwen op de perceelgrens

Verklarende woordenlijst

Vul je adres in via de Gis-tool om te weten te komen of er specifieke voorschriften gelden voor de locatie waarop je wil (ver)bouwen.

Deze beslissingsboom geeft enkel aan wanneer je een vergunning moet aanvragen en of de aanstelling van een architect al dan niet verplicht is. Ze geeft geen garantie op een vergunning.

Contacteer de bouwdienst als jouw vraag afwijkt van de geldende voorschriften. Enkel beperkte afwijkingen die in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening kunnen in aanmerking komen voor een vergunning.

Ligt de garage/carport in een BPA, RUP of VK?

Ga na of uw garage in een BPA, RUP of VK ligt en welke voorschriften van toepassing zijn op uw perceel.

Voldoet de garage/carport aan de voorschriften van dit BPA, RUP of VK?
Zal het bijgebouw een vrijstaand bijgebouw zijn (en dus niet tegen de bestaande woning worden gebouwd)?
Is de totale oppervlakte van het bijgebouw en alle andere vrijstaande bijgebouwen tesamen maximaal 40m² groot en is het bijgebouw maximaal 3m50 hoog?
Staat het bijgebouw of: *Tegen een bestaande scheidingsmuur, blijft de scheidingsmuur ongewijzigd en blijft het bijgebouw binnen deze contour? OF *Op minimaal 3m van de perceelgrens in de zijtuinstrook? OF *Op minimaal 1m van de perceelgrens in de achtertuin?
Staat het bijgebouw volledig binnen een straal van 30m van de hoofdwoning?
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?

Je moet geen vergunning aanvragen.
 
 

Je  moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?

 Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Wordt aan alle volgende voorwaarden voldaan? *het bijgebouw is maximaal 40m² groot en 4m hoog. *het bijgebouw wordt niet uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook. *het bijgebouw staat: - Tegen een bestaand bouwvolume op de perceelgrens en blijft binnen de contouren van dit vergunde bouwvolume. OF - Op minimaal 3m van de perceelgrens in de zijtuinstrook. OF - Op minimaal 2m van de perceelgrens in de achtertuin.
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.


Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?

 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De medewerking van een architect is verplicht.
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De medewerking van een architect is verplicht.
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Wordt uw garage/carport: *opgericht in de zijtuinstrook of in de achtertuin op maximum 10m uit de achtergevellijn? OF *opgetrokken tegen een vergunde scheidingsmuur op de perceelgrens?
Zal het bijgebouw een vrijstaand bijgebouw zijn (en dus niet tegen de bestaande woning worden gebouwd)?
Zal het bijgebouw: *op de perceelgrens onder plat dak worden geplaatst en worden voorzien van een steense muur? OF *op minstens 1m uit de perceelgrens onder plat of hellend dak? EN Voldoet het bijgebouw aan de volgende maximale oppervlakte? -voor gesloten bebouwing 20% van de oppervlakte van het perceel. -voor halfopen bebouwing 15% van de oppervlakte van het perceel. -voor open bebouwing 10% van de oppervlakte van het perceel.
Is de totale oppervlakte van het bijgebouw en alle andere vrijstaande bijgebouwen tesamen maximaal 40m² groot en is het bijgebouw maximaal 3m50 hoog?
Staat het bijgebouw of: *Tegen een bestaande scheidingsmuur, blijft de scheidingsmuur ongewijzigd en blijft het bijgebouw binnen deze contour? OF *Op minimaal 3m van de perceelgrens in de zijtuinstrook? OF *Op minimaal 1m van de perceelgrens in de achtertuin?
Staat het bijgebouw volledig binnen een straal van 30m van de hoofdwoning?
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?

Je moet geen vergunning aanvragen.
 
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Zal de aanbouw: *op de perceelgrens worden geplaatst en worden voorzien van een steense muur? OF *op minstens 3m uit de perceelgrens? EN wordt voldaan aan al de volgende voorwaarden? * Is de kroonlijsthoogte van de aanbouw niet hoger dan 3m50 ten opzichte van het vloerniveau van uw woning? * Wordt de totale bouwdiepte van de woning niet dieper dan 15m (halfopen en open bebouwingen) of 17m (gesloten bebouwingen)? * Heeft de aanbouw een plat dak?
Wordt aan alle volgende voorwaarden voldaan? *het bijgebouw is maximaal 40m² groot en 4m hoog. *het bijgebouw wordt niet uitgevoerd voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook. *het bijgebouw staat: - Tegen een bestaand bouwvolume op de perceelgrens en blijft binnen de contouren van dit vergunde bouwvolume. OF - Op minimaal 3m van de perceelgrens in de zijtuinstrook.
Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Is het bijgebouw: *Maximaal 40m² groot? EN *Is de kroonlijsthoogte beperkt tot 3m? EN *is de nokhoogte (indien van toepassing) beperkt tot 4m50?
Zorgt de plaatsing van het gebouw voor een contructieve oplossing of voor een wijziging van de stabiliteit van aanpalende gebouwen?

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 

Wil je dit overzicht in jouw mailbox? vul hieonder je email in en druk op volgende.