Verklarende woordenlijst.

Vul je adres in via de Gis-tool om te weten te komen of er specifieke voorschriften gelden voor jouw perceel.  

Het resultaat van deze beslissingsboom toont enkel of je een vergunning moet aanvragen, en of je wel of niet verplicht een architect moet aanstellen. Het geeft geen garantie op een vergunning.

Contacteer de bouwdienst als jouw aanvraag afwijkt van de geldende voorschriften. Enkel beperkte afwijkingen die in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening kunnen in aanmerking komen voor een vergunning.

Behoort het pand tot het cultuurhistorisch erfgoed?
Neem contact op met de Bouwdienst.
Hoofdstuk 2 van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is van toepassing. De vergunnings- en meldingsplicht verstrengt.
Vervang je enkel het schrijnwerk?

 

Je moet geen vergunning aanvragen.

 

Is de gevel een voorgevel?
Gaat het om een constructieve ingreep?
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor verdere uitleg.
Gaat het om een constructieve ingreep?
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect
 
Verandert het fysieke bouwvolume? bv: Door het plaatsen van isolatie en/of een gevelafwerking.
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie voorbeelddossier voor verdere uitleg.

 

Je moet geen vergunning aanvragen.

 


Wil je dit overzicht in je mailbox? Vul hieronder je e-mailadres in en druk op "volgende".