Dit heb je nodig om de beslissingsboom te doorlopen:

  • Adres waar je wil (ver)bouwen
  • Oppervlakte van het tuinhuis
  • De kroonlijsthoogte van het tuinhuis
  • De nokhoogte van het tuinhuis
  • De afstand tot de perceelgrens
  • Als er andere bijgebouwen staan in de tuinzone, de oppervlakte van deze.

Verklarende woordenlijst.

Vul je adres in via de Gis-tool om te weten te komen of er specifieke voorschriften gelden voor jouw perceel.  

Het resultaat van deze beslissingsboom toont enkel of je een vergunning moet aanvragen, en of je wel of niet verplicht een architect moet aanstellen. Het geeft geen garantie op een vergunning.

Contacteer de bouwdienst als jouw aanvraag afwijkt van de geldende voorschriften. Enkel beperkte afwijkingen die in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening kunnen in aanmerking komen voor een vergunning.

Is je tuinhuis groter dan 40m²?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

Is de optelsom van de oppervlakte van alle andere bestaande bijgebouwen in je tuin, inclusief je nieuwe tuinhuis, groter dan 40m²?
Is de kroonlijsthoogte hoger dan 3m en/of de nokhoogte hoger dan 4,50m?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

Wordt er geraakt aan de stabiliteit van aangrenzende gebouwen
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.
Zie "voorbeelddossier tuinhuis" voor extra info.
Is je tuinhuis hoger dan 3,50m?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
Is je perceel gelegen in een BPA, RUP of verkaveling?
Ga na welke voorschriften van toepassing zijn op uw perceel.
De voorschriften uit de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zijn van toepassing
Is je tuinhuis groter dan
  • 20% (bij een gesloten bebouwing)
  • 15% (bij een halfopen bebouwing)
  • 10% (bij een open bebouwing)
  • van de totale oppervlakte van jouw perceel?
Is de kroonlijsthoogte hoger dan 3m en/of de nokhoogte hoger dan 4m50?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

Wordt er geraakt aan de stabiliteit van aangrenzende gebouwen?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.

Zie "voorbeelddossier tuinhuis" voor extra info.

 

Staat je tuinhuis op minstens 1m van de perceelgrens?

 

Je moet geen vergunning aanvragen.

 

Staat je tuinhuis op een perceelgrens met een stenen muur?

 

Dit is niet toegelaten. De muur op de perceelgrens moet een stenen muur zijn.
Heeft je tuinhuis een plat dak?

 

Je moet geen vergunning aanvragen.

 

Is de kroonlijsthoogte hoger dan 3m en/of de nokhoogte hoger dan 4,50m?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

Wordt er geraakt aan de stabiliteit van aangrenzende gebouwen?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.

Zie "voorbeelddossier tuinhuis" voor extra info.

 

De specifieke voorschriften van het BPA, RUP of verkaveling zijn van toepassing.
Wijkt je tuinhuis af van deze specifieke voorschriften?

 

Je moet geen vergunning aanvragen.

 

Is de kroonlijsthoogte hoger dan 3m en/of de nokhoogte hoger dan 4,50m?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

Wordt er geraakt aan de stabiliteit van aangrenzende gebouwen?
 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.

 

 

Je tuinhuis wijkt af van de stedenbouwkundige voorschriften.

Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket. De aanstelling van een architect is niet verplicht.

Zie "voorbeelddossier tuinhuis" voor extra info.

 


Wil je dit overzicht in jouw mailbox? Vul hieonder je e-mail in en druk op volgende.