Een zwembad is een niet-overdekte constructie met een hoogte van maximaal 1,5m boven het maaiveld.

Dit heb je nodig om de beslissingsboom te doorlopen:

 • Adres
 • Oppervlakte van het toekomstige zwembad en de bijkomende verharding (terras, bijgebouwen, paden)
 • De oppervlakte van andere bijgebouwen/verhardingen in de tuinzone, als die er zijn.
 • De afstand van het zwembad tot de perceelgrens

Verklarende woordenlijst.

Vul je adres in via de Gis-tool om te weten te komen of er specifieke voorschriften gelden voor jouw perceel.  

Als je woning in eenruimtelijk kwetsbaar gebied ligt, moet je altijd een vergunning aanvragen. Neem dan contact op met de Bouwdienst om te kijken of je zwembad in aanmerking komt voor een vergunning. Ruimtelijk kwetsbare gebieden zijn:

 • agrarische gebieden met ecologisch belang
 • agrarische gebieden met ecologische waarde
 • bosgebieden
 • brongebieden
 • groengebieden
 • natuurgebieden
 • natuurgebieden met wetenschappelijke waarden
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • natuurreservaten
 • overstromingsgebieden
 • valleigebieden
 • parkgebied

Het resultaat van deze beslissingsboom toont enkel of je een vergunning moet aanvragen, en of je wel of niet verplicht een architect moet aanstellen. Het geeft geen garantie op een vergunning.

Contacteer de Bouwdienst als jouw aanvraag afwijkt van de geldende voorschriften. Enkel beperkte afwijkingen die in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening kunnen in aanmerking komen voor een vergunning.

Bevindt het zwembad zich op minstens 1m van de perceelsgrens?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Ligt het zwembad op minder dan 30m van de vergunde woning?
Ligt de zwemkuip op minder dan 2m van de perceelsgrens?
U dient een omgevingsvergunning aan te vragen via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht. 
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Is het perceel waarop u een zwembad wil zetten, gelegen in een BPA, RUP of verkaveling?
De specifieke voorschriften van het BPA, RUP of verkaveling zijn van toepassing. Is een zwembad hierin toegelaten?
 
Een zwembad plaatsen is niet toegelaten in dit gebied.
Wijkt het zwembad af van de specifieke voorschriften die van toepassing zijn binnen het BPA, RUP of verkaveling?

Ga na welke voorschriften van toepassing zijn op uw perceel.

Ligt de zwemkuip op minder dan 2m van de perceelsgrens?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht. 
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Is de oppervlakte van het zwembad en de totale oppervlakte van verharding in de tuin (terras, bijgebouwen, paden) kleiner of gelijk aan 80m²?
Je moet geen vergunning aanvragen.
 
 
Ligt de zwemkuip op minder dan 2m van de perceelsgrens?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht. 
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 
Is de oppervlakte van het zwembad en de totale oppervlakte van verharding in de tuin (terras, bijgebouwen, paden) kleiner of gelijk aan 80m²?
Je moet geen vergunning aanvragen.
 
 
Ligt de zwemkuip op minder dan 2m van de perceelsgrens?
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket met medewerking van een architect.
 
Vraag een omgevingsvergunning aan via het digitale Omgevingsloket.
De aanstelling van een architect is niet verplicht. 
Zie voorbeelddossier voor meer info.
 

Wil je dit overzicht in jouw mailbox? Vul hieronder je e-mail in en druk op volgende.