Als je een pand hebt waarvan je de functie wil wijzigen dan moet dit ten minste een stedenbouwkundige vergunning met eenvoudige dossiersamenstelling aanvragen.

De functie van een pand wijzigt als je van een woning bijvoorbeeld een winkel maakt. Dan wordt dit een handelspand. Richt je een eengezinswoning in als studentenkamers dan wijzigt de functie van wonen naar studentenkamers. In studentenkamers mag niemand zich domiciliëren.

Wijzig je de functie naar handel of horeca dan gelden ook daarvoor specifieke regels.

Deze regels benaderen enerzijds de woningkwaliteit, anderzijds leggen ze een aantal voorwaarden op naar parkeernormen en fietsenstalling.

Je vindt deze voorwaarden uitgebreid terug in de stedenbouwkundige verordening van de stad Mechelen vanaf pagina 34 en volgende.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.