Werken veroorzaken heel wat verkeershinder. Daar gaan we nu niet op in. We vertellen op deze pagina hoe de mobiliteit in de toekomst geregeld wordt. Heb je informatie nodig over de huidige verkeershinder en omleidingen? Kijk dan naar hinder tijdens de werken.

De Gandhiwijk is vandaag goed bereikbaar met de auto en het openbare vervoer. Daar willen we niets aan veranderen. Wel zorgen we ervoor dat fietsers en voetgangers zich veilig door de wijk kunnen verplaatsen. 

Nieuwe verkeerscirculatie na de werken

De wijk zal bestaan uit een aantal grotere straten en kleine woonerven. De hoofdontsluitingen voor de wagen zijn de heraangelegde Ventweg, Ivo Cornelisstraat, Kardinaal Cardijnstraat en Jozef Verbertstraat. Hier geldt zone 30.

Vanaf dinsdag 1 juni 2021 is een deel van de Ivo Cornelisstraat niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer (auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B). Het gaat om het deel tussen het kruispunt met de Kardinaal Cardijn- en Abeelstraat. 

Nieuwe verkeerscirculatie Ivo Cornelisstraat

Woonerf

De rest van de straten worden woonerf. Hier mag je 20 km/u rijden. Je mag voetgangers en kinderen niet hinderen. 

Voetgangers en kinderen mogen de volledige breedte van de weg gebruiken. Kinderen mogen in een woonerf ook spelen op straat.

Parkeren in een woonerf mag enkel op plaatsen die afgebakend zijn met wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur. De letter P staat op het parkeervak.

Het begin van de Gandhistraat aan de Jubellaan is vandaag al een woonerf.

Woonerf Gandhistraat

Woningen blijven bereikbaar

Om autoluwe of autoloze straten te kunnen realiseren, moet een deel van de huidige verkeersinfrastructuur beperkt worden. Natuurlijk blijven woningen bereikbaar. Hoe doen we dat?

  • Voor de nieuwe woningen die grenzen aan de Jubellaan voorziet Woonpunt Mechelen halfondergrondse parkeerplaatsen. Bewoners zullen de garages kunnen bereiken via de Ventweg, die ook heraangelegd wordt.
  • Het doorgaand verkeer wordt uit de wijk gehouden. Je kan de wijk alleen nog in- en uitrijden via de Jozef Verbertstraat en de Ventweg. 
  • Voldoende wandel- en fietsstraten waar geen ander verkeer is toegelaten.
  • Door brede wegen uit de wijk te houden, zal het verkeer trager rijden.

Openbaar vervoer

De Lijn blijft de wijk bedienen. De route wordt aangepast aan de nieuwe verkeerssituatie. Die route wordt tegen het einde van de werken gecommuniceerd. 

Mahatma Gandhistraat

De Mahatma Gandhistraat werd geknipt. Deden we dat niet, dan kunnen we het centrale plein niet aanleggen. Dat wordt het kloppend hart van de wijk. Je kan er sporten, spelen, picknicken of gewoon gezellig samenkomen.

Nieuwe straatnamen

Tijdens de werken aan het openbaar domein worden er heel wat nieuwe straten aangelegd. Zij moeten natuurlijk ook een eigen naam krijgen. Om geen verwarring te creëren tussen oude en nieuwe straatnamen, zullen we op het einde van het project alle straatnamen in één keer kiezen. Dat doen we samen met de bewoners

Nieuwe huizen krijgen voorlopig een tijdelijk huisnummer. Van zodra de nieuwe straatnamen in voegen gaan, zullen ook de tijdelijke huisnummers vervangen worden door permanente nummers. 

Veelgestelde vragen

Wat is het parkeerbeleid in de wijk in 2022? Verdwijnen er parkeerplaatsen?

Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, maar parkeerplaatsen zullen wel verplaatst worden. Zo worden bijvoorbeeld alle dwarsparkeerplaatsen weggenomen. Dwarsparkeerplaatsen zijn onveiliger dan langsparkeerplaatsen en passen niet meer in een moderne en veilige mobiliteitsvisie.

Is de zandweg ook toegankelijk voor auto’s?

Ja, de zandweg wordt ingericht tot woonerf. Er kunnen geen auto’s via de zandweg van de Ivo Cornelisstraat naar de Jubellaan rijden. Alleen bewoners van de zandweg en de aanliggende woningen zullen de weg gebruiken.

De Ivo Cornelisstraat wordt doorgetrokken tot de Ventweg. Kan je vanaf de Ivo Cornelisstraat dan ook rechtstreeks op de Jubellaan?

Nee, je zal de Ventweg moeten afrijden tot aan het bestaande kruispunt. Vandaaruit kan je dan de Jubellaan oprijden (zoals vandaag ook het geval is). Hierdoor houden we doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit de wijk. Extra aansluitingen op de Jubellaan creëren is evenmin toegestaan door Agentschap Wegen en Verkeer.

Zijn er op Ivo Cornelisstraat en Kardinaal Cardynstraat fietspaden voorzien?

Nee, fietsers fietsen mee op de rijbaan. In deze straten geldt een zone 30. De oversteekplaatsen worden verhoogd om snel rijden te ontmoedigen. Daarnaast zijn er voldoende trage wegen voorzien die fietsers en voetgangers door de wijk leiden.