Als je een regel uit het politiereglement overtreedt, kan de sanctionerende ambtenaar een bemiddelingsprocedure voorstellen. Je bent vrij om hier op in te gaan. De bemiddeling is gratis.

Een bemiddelaar zoekt samen met de overtreder (de 'dader') en de benadeelde (het 'slachtoffer') naar een zinvolle manier om met de gevolgen van de overlast om te gaan.

Samen bekijken ze hoe een conflict kan worden opgelost.

Dat kan op verschillende manieren:

  • bijvoorbeeld zelf verwijderen van graffiti of zelf  afval opruimen
  • financiële regeling van de schade
  • symbolische tegenprestatie bij niet-materiële schade

Bij een positieve bemiddeling valt de administratieve geldboete weg.

Opgelet: bemiddeling kan niet bij parkeerinbreuken.