Wie stelt vast, wat is de procedure, kan je verweer indienen, is bemiddeling een oplossing?