Voor bepaalde verkeersinbreuken kan Stad Mechelen je een GAS-boete opleggen. Dat is bepaald in de bijzondere politieverordening over stilstaan en parkeren en de verkeersborden C3 en F103.

Per inbreuk is de geldboete wettelijk vastgelegd. De stad of de sanctionerend ambtenaar bepaalt dus niet zelf de hoogte van de boete.

  • Inbreuk categorie 1: boete €58 (vb. niet parkeren of stilstaan rechts ten opzichte van de rijrichting, het negeren van een verkeersbord C3 bij autoluw via ANPR-camera)
  • Inbreuk categorie 2: boete €116 (vb. parkeren op plaats voor mensen met een beperking)

Als je wordt geverbaliseerd ontvang je een brief met het proces-verbaal/bestuurlijk verslag en de gegevens die je nodig hebt om de boete te betalen.

Niet akkoord met de met de vaststelling en je wil de boete betwisten?
Vul dan het webformulier “Verkeersboete: verweer” in.
De sanctionerend ambtenaar behandelt dan je verweer en stuurt  je zo spoedig mogelijk een antwoord. Als je niet akkoord bent met dit antwoord, kan je tot 30 dagen na de beslissing beroep instellen bij de politierechtbank van Mechelen.

Heb je nog andere vragen?
Vul dan het webformulier “Verkeersboete: andere vragen” in.
De sanctionerend ambtenaar beantwoordt je vraag zo snel mogelijk.