Als overtreder kan je altijd protesteren en in tweede instantie kan je beroep aantekenen bij de politierechtbank of jeugdrechtbank.

Gebruik bij voorkeur het voorgedrukte antwoordformulier om verweer in te dienen. Je kan dit ook mailen naar gasam@mechelen.be

Opgelet: voor een mondelinge verdediging moet je steeds een afspraak te maken.