De politie en vaststellende ambtenaren (o.a de zogenaamde BOA’s – Buitengewone Opsporings Ambtenaren) stellen de overtredingen vast. Nadien leggen sanctionerende ambtenaren de administratieve geldboete op.