De 'Gasthuis-schouwburgsite' bevindt zich op een scharniermoment in de toekomstige ontwikkeling van de stad Mechelen. De ligging aan de rand van het historisch centrum, langsheen de Vesten en vlakbij het station Nekkerspoel, zorgt bovendien voor een bijzonder aantrekkelijke positie in het stedelijk weefsel. Het bouwblok bevat verschillende belangrijke monumenten: de Sint-Pieter-en-Paulkerk, het voormalig kinderziekenhuis en de gerestaureerde schouwburg. Dit maakt het bouwblok historisch waardevol.

In het najaar van 2018 zullen de bestaande ziekenhuisactiviteiten de site verlaten, waarna het oude Dodoensziekenhuis gestript wordt en klaargemaakt wordt voor een grondige renovatie. Het Hof van Egmont, dat zich momenteel aan de Speecqvest bevindt, zal hier zijn nieuwe thuis krijgen. Verwacht wordt dat het vernieuwde gebouw in 2022 klaar zal zijn voor de bewoners.

 De site is in zijn huidige toestand vrij geïsoleerd ten opzichte van zijn omgeving. Het toekomstige woonzorgcentrum zal een gebouw zijn dat zich openstelt naar de stad. De hoofdtoegang, die zich momenteel aan de zijde van de vesten bevindt, zal verplaatst worden naar de stadszijde, en de buitenruimtes zullen opgewaardeerd worden en zoveel mogelijk publiek toegankelijk gemaakt worden. De zone aan de Zwartzustersvest zal voorbehouden worden voor logistiek. De ligging maakt het voor de bewoners makkelijk om deel te nemen aan activiteiten in de stad, en omgekeerd zullen de winkels en horeca op de gelijkvloerse verdieping openstaan voor bezoekers en buitenstaanders.