De 'Gasthuis-schouwburgsite' bevindt zich op een scharniermoment in de toekomstige ontwikkeling van de stad Mechelen. De ligging aan de rand van het historisch centrum, langsheen de Vesten en vlakbij het station Nekkerspoel, zorgt bovendien voor een bijzonder aantrekkelijke positie in het stedelijk weefsel. Het bouwblok bevat verschillende belangrijke monumenten: de Sint-Pieter-en-Paulkerk, het voormalig kinderziekenhuis en de gerestaureerde schouwburg. Dit maakt het bouwblok historisch waardevol.

Verhuis Campus Zwartzustersvest

AZ Sint-Maarten ruilde zijn drie campussen in Mechelen en Duffel om voor een groot, nieuw ziekenhuis in Mechelen-Noord. In het najaar van 2018 verhuisde de Campus Zwartzustersvest naar deze nieuwe locatie langs de R6.

In afwachting van een toekomstige ontwikkeling heeft Rode Kruis Vlaanderen een tijdelijk opvangcentrum voor vluchtelingen ondergebracht in het leegstaande ziekenhuisgebouw. 

Hof van Egmont

Het oude ziekenhuis en de ondergrondse parking worden begin 2022 volledig gesloopt. Het Hof van Egmont, dat zich momenteel aan de Speecqvest bevindt, zal hier zijn nieuwe thuis krijgen. Naast zorgflats en kleinschalig wonen voor mensen met dementie, zullen ook 2 dagcentra en een centrum voor kortverblijf worden opgericht. Daarnaast zal er op de site ook plaats zijn voor een beperkt aantal  private woningen. 

De site is in zijn huidige toestand vrij geïsoleerd ten opzichte van zijn omgeving. Het toekomstige woonzorgcentrum zal een gebouw zijn dat zich openstelt naar de stad. De ligging maakt het voor de bewoners makkelijk om deel te nemen aan activiteiten in de stad, en omgekeerd zullen de publieke functies op de gelijkvloerse verdieping openstaan voor bezoekers en buitenstaanders.

 Er zal veel belang worden gehecht aan de groene inrichting van de publieke en private buitenruimtes. De site wordt doorwaadbaar voor fietsers en voetgangers via de drie aangrenzende straten. Gemotoriseerd verkeer zal vanop de vesten een rechtstreekse toegang hebben tot de ondergrondse parking waardoor een autovrij binnengebied ontstaat.   

 Verwacht wordt dat de nieuwe woonzorgsite in 2025 klaar zal zijn voor de bewoners.