Ben je eigenaar van private sportinfrastructuur?

Willen je gebruikers hun lessen weer opstarten voor -13 jarigen (geboortejaar 2008 of later).

Vul dan onderstaand formulier in en we bezorgen je zo spoedig mogelijk een toelating.

Gevraagde bijlagen:

- Covid Event Risk Model - formulier van de Vlaamse Overheid dat we vragen om in te vullen en waarvan je de genereerde pdf kan toevoegen aan je aanvraag.

- Circulatieplan - Grondplan van het terrein/ gebouw waarop aangeduid staat hoe personen zich bewegen op de locatie. Stel je bv. éénrichtingsverkeer in? Of zijn de doorgangen breed genoeg dat er gekruist kan worden?

Gegevens eigenaar infrastructuur

Adresgegevens 1

Gegevens infrastructuur

Adresgegevens 2

Informatie deelnemers

Wat is het geboortejaar van de deelnemers? *