Geluk zit vaak in kleine dingen. Maar soms hangt het ook samen met één bepaald moment. Een kantelpunt in je leven waarop alles verandert. In Mechelen staan we stil bij het geluk van onze inwoners. Geluk. Wat is dat nu juist? Ben ik eigenlijk gelukkig? Hoe word ik gelukkig? Het zijn geen eenvoudige vragen. We willen Mechelaars triggeren om stil te staan bij hun geluk en om het zelf in handen te nemen.