Vrederechter

Je huisbaas stapt naar de Vrederechter en vraagt om je uit huis te laten zetten? Reageer snel. Je hebt geen tijd te verliezen.

Het Vredegerecht laat het Sociaal Huis weten dat je weldra naar de Rechtbank moet voor een uithuiszetting. Wij komen bij jou aan huis en bekijken samen welke jouw mogelijkheden zijn. We bereiden samen voor welke stappen je kan zetten.

Sociale Woning

Je woont in een sociale woning en wordt opgeroepen voor de Rechtbank in verzoening.
Reageer snel. Je hebt geen tijd te verliezen.

Sociaal Huis wordt op de hoogte gebracht en gaat samen met jou op zoek hoe je een uithuiszetting kan voorkomen.

De huurbegeleider gaat samen met jou op zoek hoe je een uithuiszetting kan voorkomen.