Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. Voor de stad Mechelen bestaat dit team uit de stadssecretaris, de financieel beheerder, de adviseur organisatie en vijf departementshoofden. Ook het Sociaal Huis heeft zijn eigen managementteam, bestaande uit de secretaris, de financieel beheerder, de coördinator stafmedewerkers en drie departementshoofden.

De M-teams staan mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Ze ondersteunen de coördinatie van de stedelijke diensten, bewaken de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening. De managementteams zorgen voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

In het kader van de inkanteling van stad Mechelen en Sociaal Huis vergaderen beide teams nu samen onder de noemer 'gezamenlijk M-team'.

Samenstelling

 • Ann Gods, financieel beheerder
 • Bart Joosten, departementshoofd Facilitair Beheer
 • Erik Laga, stadssecretaris
 • Gert Eeraerts, departementshoofd Samenleving
 • Gust Van Thillo, departementshoofd Stedelijke Infrastructuur
 • Heidi De Nijn, departementshoofd Culturele Zaken
 • Jan Bal, secretaris
 • Jan Cottyn, coordinator stafmedewerkers
 • Mathias Vaes, departementshoofd Sociale Dienst
 • Mia Spaey, departementshoofd Personeel
 • Myriam Colle, adviseur Organisatie
 • Rik Schaerlaecken, financieel beheerder
 • Veerle Costermans, departementshoofd Stedelijke Ontwikkeling
 • Wendy Absillis, departementshooofd Ouderenzorg

De leden van het gezamenlijk managementteam kunnen gecontacteerd worden via GezamenlijkManagementteam@mechelen.be

leden gezamenlijk M-team

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.