GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval. In Mechelen is er geen reguliere aparte inzameling van GFT-afval: dit komt op de eerste plaats omdat onze regio volgens de Vlaamse afvalstoffenplannen, ingedeeld werd in een groenafvalregio en NIET in een GFT-regio. Thuiscomposteren is dan ook de milieuvriendelijke mogelijkheid om van je GFT af te raken. Als je niet kan composteren, mag je het meegeven met het huisvuil.

Proefproject

Foto plangebiedOp 6 juni 2016 startten Stad Mechelen en afvalintercommunale IVAREM een proefproject voor de aparte inzameling van GFT. Het proefproject heeft aangetoond dat er voldoende draagvlak is bij de bevolking om het groente-,fruit- en tuinafval apart in te zamelen. Ook de zakjes en de keukenrecipiënten werden positief geëvalueerd. Om de inzameling op een kostenefficiënte manier uit te voeren, moet de schaal echter vergroot worden. Er moeten ook voldoende gemeentelijke budgetten vrijgemaakt worden om de extra inzameling te bekostigen. Deze beslissing werd nog niet genomen.

Het proefproject stopte op 1 januari 2019.

De stad Mechelen en IVAREM wensen de deelnemers te bedanken voor hun medewerking aan het proefproject.