Gepubliceerd op:
27
april
2019

Stad Mechelen is ‘Goe Bezig’. Daarom krijgen we dit jaar de GoeBezig-prijs van de Vereniging Dorpsbelangen. Elk jaar reikt deze vereniging prijzen uit aan steden en gemeenten die extra inspanningen doen voor de leefbaarheid in de dorpen.

Het is de eerste keer dat een centrumstad de prijs ontvangt van de vzw Dorpsbelangen. Als Vlaamse centrumstad maakt Mechelen vooral furore omwille van de drastische gedaanteverwisseling van de laatste 20 jaar. Maar ook in dorpen beweegt er heel wat. Die inspanningen worden nu beloond. Het is ook een signaal om te blijven inzetten op de deelgemeenten en hun bewoners.

Dorpshuizen en dorpsconsulenten

De dorpen Heffen, Leest, Hombeek, Muizen en Walem en de wijk Battel hebben allemaal een dorps- of wijkhuis. Het is een centrale ontmoetingsplaats en een plek waar activiteiten kunnen doorgaan. De dorpshuizen worden gratis verhuurd aan buurtcomités of bewonersgroepen die in hun dorp iets willen organiseren. In elk dorp is er ook een aanspreekpunt, de dorpsconsulent. De dorpsconsulenten bouwen bruggen. Tussen de inwoners van het dorp maar ook tussen hen en de stad of andere partnerorganisaties. Ze brengen mensen samen en maken hen enthousiast om dingen te organiseren in het dorp. Inspraak en participatie spelen hierbij een belangrijke rol.

Vrijwilligers als onmisbare schakel

Maar vooral de vrijwilligers spelen de hoofdrol in dit verhaal. Ze zorgen dat er echt dingen gebeuren in het dorp. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een succesvolle dorpswerking uit te bouwen. De dorpsconsulenten moedigen hen aan als ze de verantwoordelijkheid willen nemen om iets te organiseren of een nieuw initiatief op te starten. De vrijwilligers wonen meestal ook in het dorp en kennen er heel wat mensen. Het is dus ook de bedoeling dat ze de mensen uit hun kennissenkring enthousiast maken. Op die manieren worden de dorpen bruisende plekken waar het leuk is om te wonen.