Een groen dorpshart, dat is de basis van de realisatie van een 'Dorpshart voor Hombeek'.  Met verschillende soorten tuinen die samen één groot park vormen. Een aangename buitenruimte voor jong en oud.

Inrichting natuur Hombeek

Tuinen met verschillende stijlen

De kerkhoftuin & Sint-Maartensplein

De kerk werd onderdeel van een groene kerkhoftuin waardoor auto’s hier niet meer kunnen doorsteken naar de Diepestraat. Aan de ingang van de kerk werd een voorplein aangelegd met aandacht voor samenzijn onder andere door de realisatie zitgelegenheid. Er werd de nodige opstelruimte voor een ceremoniewagen voorzien. De wandelpaden rond de kerk werden vernieuwd.

De huidige parking aan het Sint-Maartensplein werd een groene parkeerpocket (16 plaatsen, waarvan 1 mindervalidenplaats) zodat die beter past in de parkaanleg. De monumentale bomen en de haag aan de voorzijde van de kerk geven bleven behouden en geven de kerkhoftuin karakter.

De kerkhofmuur werd enkel behouden waar nodig. Hierdoor verruimen we de kerkhoftuin verruimd en werd plaats gemaakt voor weelderige bloemenborders met vaste planten en grassen.

De Hoevetuin

Rond de hoeve werd een hoevetuin aangelegd als onderdeel van het park. Het ontwerp kenmerkt zich door de slingerende wandelpaden en een boomgaard. 

Binnen het park werd gewerkt met bloemenweides. Het niveauverschil tussen kerkhof en hoevetuin, nu opgevangen door de kerkhofmuur, werd opgevangen met treden in beton die ook als zitrand kunnen dienen. Doorheen de hoevetuin werden spelelementen geïntegreerd. In het gras werden zones met bloembollen opgenomen. De zijde van de hoeve werd afgewerkt met een keermuur en haag. Het slingerende pad werd aangelegd in uitgewassen beton en verlicht met een parkverlichting.

De hoevetuin

De Leibeek terug open

De Leibeek werd opnieuw opengelegd en vormt een onderdeel van het park.

De Leibeek kent een verval en helling in de richting van de Sint-Martinusstraat. Het hoogteverschil werd opgevangen door de Leibeek in verschillende vlakken te laten aflopen.

De niveauverschillen werden opgevangen door een stuw die met grote zwerfkeien watervalletjes vormen in de waterloop. Over de Leibeek zorgt een fiets- en voetgangersbrugje voor de relatie tussen het dorpshuis, de hoevetuin en de kerk.

Leibeek Hombeek

Prijs ‘Natuur in je Buurt

Het ontwerp voor het nieuw dorpsplein van Hombeek won in 2016 de prijs ‘Natuur in je Buurt’ van het Agentschap Natuur en Bos. Per provincie zijn er twee laureaten. Naast deze prijs krijgt de stad ook een financiële ondersteuning van 50 000 euro voor de realisatie van het project.

In het ontwerp werd gekozen voor een groen dorpsplein met een landelijk karakter. Precies die ruimtelijke inrichting wordt door Natuur en Bos geprezen als vernieuwend groenproject. Met de prijs Natuur in je Buurt wil ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen in de verstedelijkte omgeving.