Bij het grof huisvuil hoort huishoudelijk afval dat niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak. Een overzicht van de afvalstoffen die aan huis worden opgehaald vindt u hier.

Verwerking en ophaling van grof huisvuil is duur. Probeer dus zoveel mogelijk je afval eerst te sorteren.

Aanvraag voor ophaling aan huis:

  • grof vuil wordt enkel op aanvraag opgehaald. Aanvragen dienen ten laatste de vrijdag voor de ophaling te gebeuren.
  • maak een afspraak met IVAREM via het gratis nummer 0800 90 441.
  • je betaalt 20 euro/adres + 0,39 euro/kg.
  • De ophaling van grofvuil en snoeihout zal hervat worden na de Paasvakantie.

Je kan met grof huisvuil ook op het recyclagepark terecht. Op de recyclageparken betaal je met bankkaart of kredietkaart.

Er kunnen tijdelijk geen herbruikbare goederen of textiel naar het recyclagepark gebracht worden.