Gepubliceerd op:
18
oktober
2017

In de nacht van 19 op 20 juli werd onze regio getroffen door een zware hagelstorm. De hevige hagelbuien trokken vanuit Zemst over Mechelen Zuid tot boven Bonheiden.

Om uit te maken of deze hagelstorm in aanmerking zou komen als natuurramp werd door de respectievelijke gemeenten een bevraging georganiseerd onder de inwoners van Zemst, Mechelen en Bonheiden. Deze bevraging moest de lokale besturen de kans geven een duidelijk beeld te krijgen van de omvang en ernst van de schade. Ca 2000 schadelijders maakten melding van hagelschade, hoofdzakelijk aan voertuigen, veranda's, rolluiken en tuinhuizen.

Op basis van de geregistreerde meldingen werd medio september een gezamelijk, gemotiveerd schadedossier overgemaakt aan de  Vlaamse Overheid met de vraag een erkenning als natuurramp in overweging te nemen.

Recent kregen wij het bericht van het Vlaams Rampenfonds dat de geleden schade onvoldoende zwaar is om in aanmerking te komen voor een erkenning. Dit betekent dat schadelijders enkel kunnen terugvallen op hun reguliere verzekeringen en er geen bijkomende tussenkomst vanuit het Vlaams Rampenfonds mogelijk is.

Wij herhalen dan ook ons advies om alle geleden schade te melden bij de eigen verzekeringsmakelaar(s). Schade aan woningen is opgenomen in de brandverzekering en zal dus  in het merendeel van de gevallen gedekt zijn. Voertuigschade is helaas enkel gedekt binnen de omniumpolissen.

Opmerkingen over de website

Heb je opmerkingen over onze website? Laat het ons weten.