Gepubliceerd op:
17
januari
2023

In de week van 23 januari start het Agentschap Wegen en Verkeer op de berm van de E19 thv Egide Walschaertsstraat met hakhoutbeheer.

De omzetting naar hakhout is gespreid over 3 jaar en gefaseerd in stroken van 50m. Vorige winter werd de eerste fase uitgevoerd. Er werden stroken van 50m in hakhout omgezet met een tussenruimte van 100m. In januari doet AWV  de volgende stroken van 50m. In 2024 volgt dan de laatste fase.  

Hinder tijdens de werken

De werken worden uitgevoerd met gemotoriseerde voertuigen en machines. We wensen ons te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die je hiervan ondervindt.

De werken worden uitgevoerd met een mobiele werf. Hierdoor zal er slechts beperkte hinder zijn voor het verkeer.

Per locatie worden de buurtbewoners voor de start van de werken per brief geïnformeerd.

Waarom hakhoutbeheer?

Hakhoutbeheer wordt onder andere door Infrabel, de Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer toegepast voor het vrijhouden van bermen en (spoor-)wegen. Dit is geen keuze van de stad. Vanuit de stad ijveren we voor het versterken van de biodiversiteit en zijn we steeds actief op zoek naar bijkomende locaties om bomen aan te planten, ook langs de wegen en waterlopen. In overleg met bovenstaande instanties kaarten we deze kwestie steeds aan en proberen in onderling overleg te evolueren naar een vorm van beheer die toelaat meer bomen te laten doorgroeien, met oog voor de (verkeers)veiligheid.

Meer informatie bij het Agentschap Wegen en Verkeer