De Grote Nieuwedijkstraat is een woonstraat met een belangrijke verbindende functie, gelegen in de wijk Nekkerspoel, een 19e eeuwse woongordel buiten de historische binnenstad. De straat loopt vanaf de Nekkerspoelstraat tot aan de gemeentegrens met Sint-Katelijne-Waver. Er is ook een buslijn die gebruik maakt van de Grote Nieuwedijkstraat.

Het doel van deze herinrichting is om de straat in te richten zodat de leefomgeving sterk verbeterd wordt. Door middel van het herinrichten van straten en het stimuleren van particuliere initiatieven krijgt de totale woonwijk een aangenamer klimaat.

Om de buitenruimte aantrekkelijk te maken, wordt ook groen aan de profielen toegevoegd. Dit wordt gedaan door bomen en groenvlakken in de straatprofielen op te nemen. In het ontwerp wordt daarnaast gestreefd om een zoveel mogelijk parkeerplaatsen te behouden.

De Grote Nieuwedijkstraat blijft ook na de herinrichting een belangrijke verkeersas in Nekkerspoel. Er zijn snelheidsremmende maatregelen nodig: dat zal gebeuren onder de vorm van verhoogde kruispunten, asverschuivingen en wegversmallingen. Tussen de asverschuivingen is er telkens voldoende ruimte voor auto’s en bussen om elkaar te passeren.

Het profiel van de Grote Nieuwedijkstraat is te smal om aparte fietspaden te voorzien. Om de plaats voor de fietsers toch zichtbaar te maken, worden fietssuggestiestroken voorzien.

Hier  kan je de presentatie van de tweede fase van de werken raadplegen. Voor meer informatie over de werf en timing, kan je hier terecht.

Voorontwerp Grote Nieuwedijkstraat