De herinrichting kaderde in de opwaardering van de publieke ruimte in de historische binnenstad. De Goswin de Stassartstraat vormt de verbinding tussen de recent ingerichte Wollemarkt en Sint-Katelijnevest.

De straat sluit in het noorden aan op het recent gerealiseerde plein voor Kazerne Dossin en sluit nauw aan op het ontwerp voor het publiek domein van de Tinelsite. De Schoutetstraat is een smalle bestaande steeg die - naar analogie met andere stegen in het centrum - een woonerfkarakter krijgt, met een gemengd gebruik door auto’s, fietsers en voetgangers.
De Sint-Janstraat vormt een verbinding tussen Goswin de Stassartstraat en Frederik de Merodestraat. De straat wordt gekarakteriseerd door de Sint-Janskerk met groene omgeving. Belangrijke opgave in het ontwerp was de relatie tussen de kerk en het museum Hof van Busleyden te versterken.

Goswin de Stassartstraat

Deze werken zijn reeds uitgevoerd. De straat kreeg een enkelrichtingsfunctie voor het autoverkeer uitwaarts de stad, met bijzondere aandacht voor de fietsers en voetgangers.

Aangezien de straat een belangrijke verbinding vormt tussen het centrum en de ontwikkeling van de Tinelsite (met Kazerne Dossin, de toekomstige stadsbibliotheek en een nieuw openbaar park) moest de straat een zo vlot en veilig mogelijke verbinding voor het langzaam verkeer faciliteren. Daarom werd er gekozen om de rijweg in gezaagde kasseien uit te voeren, om zo het meegaand fietsverkeer op de rijweg uitwaarts de stad een hoog comfort te geven. Daarnaast kreeg het fietsverkeer in tegengestelde richting een verhoogde aanleg, om ook hier het veiligheidsgevoel en comfortniveau te verhogen. Deze ingrepen zorgden ervoor dat de parkeerplaatsen in de straat zich aan de oostzijde zullen bevinden.

 

Ontwerp Goswin de Stassaertstraat

 

Schoutetstraat

De steeg krijgt een uniforme inrichting waarbij er geen onderscheid tussen rijweg en voetpaden wordt gemaakt. Uitvoering ook hier in gezaagde mozaïekkasseien om het comfortniveau voor fietsers en voetgangers zo hoog mogelijk te maken.

 Ontwerp Schoutetstraat

Sint-Janstraat

In deze verbindingstraat wordt het fietsverkeer in beide richtingen op de rijweg (opnieuw gezaagde mozaïekkasseien) voorzien.

Parkeren wordt aan de zijde van de woningen voorzien om de omgeving en het groene karakter van de Sint-Janskerk zoveel mogelijk te vrijwaren.

Voor het museum Hof van Busleyden wordt er een plein ingericht om de toegang vanaf Sint-Janstraat te accentueren.

De omgeving van de Sint-Janskerk krijgt een verhoogde verblijfsfunctie en parkeren wordt nog beperkt toegestaan.

 Ontwerp Sint-Janstraat