In 2015 werd het studiebureau Sweco aangesteld om de Augustijnenstraat opnieuw aan te leggen. Deze heraanleg kadert in de vernieuwing van de openbare ruimte in de Mechelse binnenstad. Tijdens een eerste fase wordt het gedeelte tussen de Veemarkt en Meysbrug opnieuw aangelegd. 

Bij de heraanleg van de Augustijnenstraat wordt maximaal ingezet om het comfort van de voetgangers te vergroten. De voetpaden worden verbreed. De materiaalkeuze sluit aan bij andere projecten die reeds gerealiseerd zijn in de binnenstad (vlakke mozaïekkeien met ingecementeerde voeg) en draagt bij tot een beter toegankelijke publieke ruimte.

Fietsers fietsen mee op de rijweg. Voor de fietsers in tegenrichting wordt een fietssuggestiestrook voorzien. 

Gelet op de hoge parkeerdruk is er gezocht naar een goed evenwicht in het straatprofiel tussen parkeren, fietsenstallingen en straatgroen.

Referentiebeeld Meysbrug

Referentiebeeld Meysbrug

Sfeerbeeld Augustijnenstraat

Sfeerbeeld Augustijnenstraat

Op 24 april 2017 vond er een infovergadering plaats waar de plannen uit de doeken werden gedaan. Deze voorstellen werden verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De opmerkingen uit de infovergadering worden onderzocht en indien relevant mee verwerkt in dit definitief ontwerp. De presentatie kan je hier terug vinden.